2. kolo rozhodli příznivci Dienstbiera a Fischera

10. 02. 2013
Osm z deseti voličů, kteří se zúčastnili 2. kola prezidentské volby, bylo o svém hlase rozhodnuto ihned po skončení 1. kola. K Miloši Zemanovi se přiklonilo přes 900 000 voličů J. Dienstbiera a J. Fischera. Karel Schwarzenberg získal většinu příznivců P. Sobotky a V. Franze.

K vítězství M. Zemana přispěl argument jeho „češství“, postavený do protikladu s „cizincem“ Schwarzenbergem.

Pětina občanů se cítí ovlivněna výsledky předvolebních průzkumů, jde hlavně o lidi, kteří se rozhodovali na poslední chvíli.

Agentura ppm factum research zveřejňuje výsledky ohlédnutí za prezidentskými volbami 2013. Dotazování probíhalo těsně po skončení 2. kola prezidentské volby ve dnech 27. 1. 2012 - 5. 2. 2013 a proběhlo na reprezentativním vzorku 958 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Kdy se voliči rozhodli o hlasování v 2. kole
Za situace, kdy proti sobě stáli M. Zeman a K. Schwarzenberg, měla více než třetina voličů, kteří se zúčastnili 2. kola prezidentské volby, o svém kandidátovi jasno už před 1. kolem – z voličů M. Zemana to bylo 35 %, z voličů K. Schwarzenberga 40 %. Jsou to pochopitelně především ti, kteří příslušného kandidáta volili již v 1. kole. Druhá skupina voličů se rozhodla ihned po výsledcích 1. kola voleb – šlo o 44 % voličů M. Zemana a 40 % K. Schwarzenberga. Dalších 10 %, resp. 6 % se rozhodlo nejpozději týden před 2. kolem voleb. Závěr volební kampaně před 2. kolem se tedy vedl de facto jen o hlasy malé skupiny voličů, případně o úroveň volební účasti. Na poslední chvíli, tedy těsně před volbami nebo v jejich průběhu, se rozhodovala jen opravdu minimální část veřejnosti – 7 % voličů M. Zemana a 9 % voličů K. Schwarzenberga.

Shoda údajů, které agentura ppm factum zveřejnila 18. ledna, s výsledkem voleb (odchylka pouhých 1,1 %) byla tedy způsobena skutečností, že v době konání průzkumu bylo téměř 9 z 10 později zúčastněných voličů rozhodnuto, koho budou volit.

Osoby, které se voleb do 2. kola nezúčastnily, jsou ze dvou třetin (64 %) klasickými nevoliči a byli rozhodnuti ještě před 1. kolem. Čtvrtina nevoličů se rozhodla hned po 1. kole voleb, kdy bylo jasné, kdo postupuje a kdo nikoliv. Na poslední chvíli se rozhodla nevolit jen velmi malá část nevoličů (4 %).

Kdy se voliči rozhodli


Přesuny voličů
Voliči J. Fischera a zejména J. Dienstbiera se přiklonili spíše k Miloši Zemanovi, jen menší část z nich volila Karla Schwarzenberga. Téměř čtvrtina voličů J. Fischera ovšem ke 2. kolu nepřišla. Karla Schwarzenberga podpořili především voliči P. Sobotky, V. Franze a Z. Roithové. Velká část voličů V. Franze a většina voličů J. Bobošíkové se 2. kola voleb vůbec nezúčastnila. Na druhé straně 15 % občanů, kteří se nezúčastnili 1. kola prezidentské volby, ve 2. kole hlasovalo. Jejich podpora se rozdělila mezi oba kandidáty téměř stejným dílem.

Přesuny voličů mezi 1. a 2. kolem


Níže uvedená tabulka ukazuje přesuny voličské podpory mezi 1. a 2. kolem volby. Je z ní patrné, že o vítězství M. Zemana rozdílem cca 500 000 hlasů rozhodla především podpora více než 900 000 příznivců J. Dienstbiera a J. Fischera. Karel Schwarzenberg získal hlasy jen asi 400 000 voličů těchto dvou kandidátů. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg získali dohromady také přibližně 470 000 hlasů osob, které v 1. kole nevolily, a podělili se o ně téměř rovným dílem. Naopak téměř 700 000 osob, které v 1. kole volily, ke 2. kolu nepřišlo. Šlo pochopitelně hlavně o voliče kandidátů, kteří nepostoupili, hlavně J. Fischera. J. Dienstbiera a V. Franze.

Odhadované absolutní počty voličů


Důvody volby nebo neúčasti ve 2. kole
Miloše Zemana volili lidé nejčastěji protože „je to Čech“ (19 % jeho voličů), pro jeho lidovost (16 %) a protože v něm viděli záruku sociálních jistot (16 %). Karel Schwarzenberg bodoval především zkušenostmi, inteligencí a slušností (16 %), stejná část voličů (16 %) mu dala hlas hlavně proto, aby nevyhrál M. Zeman. Lidé, kteří nevolili, se voleb často neúčastní z principu – politice nedůvěřují nebo je nezajímá (44 %). Ostatní nejčastěji uvádějí, že si nemohli mezi kandidáty vybrat (35 %).

Vliv předvolebních průzkumů
Pětina občanů (21 %) se cítí při výběru kandidáta pro druhé kolo ovlivněna výsledky předvolebních průzkumů. Většina lidí (75 %) má pocit, že je výzkumy ovlivnily jen málo nebo vůbec, malá část neví (4 %). Nejvíce byli průzkumy ovlivněni lidé, kteří se rozhodovali na poslední chvíli. Ti, kdo k volbám nepřišli, sledovali průzkumy nejméně. Souvisí to s jejich nezájmem o problematiku voleb obecně.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz