20 let značky Factum

29. 06. 2011

Důraz na kvalitu služeb a maximalizaci hodnoty výzkumů trhu i veřejného mínění pro naše zákazníky značky Factum platí už 20 let. Nic na tom nezměnilo ani několik úprav názvu firmy. V rámci skupiny ppm factum je nyní Factum Invenio významným hráčem na poli českého marketingového výzkumu.

V pátek 1. července oslaví značka Factum své 20. narozeniny. Vznikla z iniciativy pětice výzkumníků: Jana Herzmanna, Jany Himmlové, Miluše Rezkové, Jitky Slavíkové a Ivana Tomka, který do roku 1994 společnost vedl. Od roku 1997 se agentura Factum stala součástí francouzské skupiny SOFRES a její název se změnil na SOFRES Factum. Po globální fúzi SOFRES s britským řetězcem Taylor Nelson se firma postupně přejmenovala na Taylor Nelson Sofres Factum a dále TNS Factum. V roce 2004 došlo k management buy-out a společnost se pod názvem Factum Invenio vrátila do českých rukou. Krátce poté iniciovala vznik řetězce Factum Group, který pokrývá region střední a východní Evropy včetně Ruska. Od roku 2009 Factum Invenio úspěšně působí v rámci skupiny ppm factum, která je plně v rukou českých vlastníků.

Díky angažovanosti při předvolebních i volebních výzkumech zná značku Factum široká česká veřejnost. Méně známá je skutečnost, že drtivou většinu aktivit představuje po celou dobu existence společnosti klasický marketingový výzkum. Jan Herzmann, Managing Partner ppm factum a jednatel Factum Invenio, k tomu říká: „Celých dvacet let považujeme za hlavní cíl přesnou a spolehlivou práci pro své klienty, z nichž drtivá většina potřebuje důvěrné informace o chování a postojích zákazníků – osob i firem. Sociální a politický výzkum nám pomáhá udržet kontakt s nejnáročnějšími způsoby výběrového statistického zjišťování i analýzy dat. Když k tomu přidáme zázemí moderních technologií, které budujeme v rámci skupiny ppm factum, máme před sebou obraz Factum Invenio jako významného hráče na poli českého marketingového výzkumu.“Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 092
gsm: +420 731 403 699
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz