53% odběratelů tepla z První mostecké si přeje využívat uhlí pro vytápění i nadále

05. 10. 2010

Hnědé uhlí by se podle většiny uživatelů dálkového vytápění mělo pro topení v domácnostech používat i nadále. Absolutní většina (95%) uživatelů vybraných hnědouhelných tepláren po celé republice je přitom s dodávkami tepla spokojena. Nejdůležitějšími aspekty dodávek tepla je jejich spolehlivost a cena.

Vyplynulo to z průzkumu mezi odběrateli tepla velkých hnědouhelných tepláren v Praze, Plzni, Hradci Králové, Mostě, Litvínově a Strakonicích. Průzkum provedla agentura Factum Invenio pro skupinu Czech Coal. Dotazován byl vzorek 798 domácností, a to během září 2010.

Názory na výrobu dálkového tepla pro domácnosti z uhlí


Hnědé uhlí by se podle většiny uživatelů dálkového vytápění mělo pro topení v domácnostech používat i nadále, myslí si to 53% dotázaných.

Dvě třetiny uživatelů považují dodávky tepla z hnědouhelných tepláren jako velmi spolehlivé a bezproblémové. Dálkové vytápění hnědým uhlím považují lidé za jeden z nejlevnějších způsobů vytápění.

Jako nejzávažnější problémy české energetiky označují lidé rostoucí závislost na dodávkách energie ze zahraničí, což se týká zejména zemního plynu. Stejně problematický je i nedostatek uhlí pro tepelné elektrárny a městské teplárny.

Podrobnější výsledky o výzkumu vytápění domácností z celostátního šetření v pěti sledovaných lokalitách jsou uvedeny v příloze. V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na zpracovatele výzkumu, adresa viz níže.

Pro další informace prosím kontaktujte:
František Knobloch
Tel.: +420 731 403 660
Fax: +420 233 111 002
e-mail: knobloch@ppmfactum.cz