Absence pravidelné volební prognózy

11. 08. 2005
Z uvedených důvodů se firma Factum Invenio rozhodla nezveřejnit výsledky tohoto šetření. Další pravidelný výzkum týkající se stranických a voličských preferencí plánujeme uskutečnit v září 2005. Pokud jeho výsledky prokáží, že změny zaznamenané na přelomu července a srpna odrážejí reálné vývojové trendy chování českého elektorátu, budou údaje za uplynulé období zveřejněny společně se zářijovými výsledky.