Aktuální výzkumy trhu od TNS Factum - volně prodejné studie

07. 07. 2003
Finanční trh - témata:
- investiční chování obyvatelstva a koupě zboží na splátky
- bytová situace obyvatel, stavební spoření a hypotéční úvěry

Oba výzkumy se vzájemně doplňují a vytváří komplexní obraz o aktuální situaci na finančním trhu ČR. Studie se opírají o výsledky získané z výzkumu na reprezentativním vzorku obyvatelstva ČR (15 let a starší) na konci května 2003.
Zároveň jsou výsledky porovnávány se zjištěními z obdobných šetření z minulých let, u většiny otázek je komentován vývoj (změny) na trhu od roku 1995, resp. 1998.
Závěrečná zpráva „Investiční chování obyvatelstva a koupě zboží na splátky“ obsahuje 66 stran, zpráva „Bytová situace obyvatelstva, stavební spoření a hypoteční úvěry“ obsahuje 40 stran + detailní tabulky, grafy v příloze.

Obě zprávy jsou k dispozici v tištěné i elektronické formě v českém jazyce.

Energetika - témata:
- trh utilit - připravenost na změny, spokojenost s dodavateli jednotlivých energetických komodit

Zároveň byla dokončena ve spolupráci se sesterskými firmami v rámci sítě TNS společná studie trhu energetiky a ostatních utilit ve střední Evropě nazvaná Central Europe Utility Market – CEUM 2003. Jedná se o kombinaci dvou výzkumných metodik - výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřený výhradně na maloodběratele – domácnosti a desk research, jež byl zaměřen na sběr základních informací o současné situaci na trzích České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Omnibusový výzkum proběhl souběžně ve všech zmíněných zemích v dubnu 2003 na vzorku 1000 dotázaných.
Studii můžete obdržet v českém a anglickém jazyce, v tištěné i elektronické formě, má 36 stran formátu A4.

Výsledky jednotlivých studií poskytují firmám i institucím cenné informace o aktuální situaci v jejich oboru podnikání a mohou přinést zajímavé podněty pro jejich další rozvoj.
Patříte mezi ně ?