ANO je opět v čele

05. 10. 2015

Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do poslanecké sněmovny by se dostalo sedm stran. Současná vládní koalice by získala ústavní většinu. Poprvé od začátku února by se do sněmovny dostal Úsvit. K pětiprocentnímu prahu se vedle Pirátů přiblížila i SPD.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 17.–28. 9. 2015 na reprezentativním vzorku 1020 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.
Ve výsledcích figurují strany, které by v daném období získaly nad 1 %.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se v září zúčastnilo 48 % oprávněných voličů. Ochota jít volit je od voleb do sněmovny v roce 2013 (jichž se zúčastnilo 59,5 % oprávněných voličů) setrvale nižší, pohybuje se stále kolem poloviny oprávněných voličů.

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by nyní pravděpodobně překročilo sedm politických stran, které se do sněmovny dostaly ve volbách v říjnu 2013: ANO 2011, ČSSD, KSČM, TOP 09, ODS, KDU-ČSL a těsně také Úsvit – Národní koalice (dříve Úsvit přímé demokracie).

Výzkum ppm factum research, provedený v srpnu t. r., signalizoval, že šance dvou vedoucích stran, ANO a ČSSD, se vyrovnaly. Aktuálně se však opět ukazuje, že pravděpodobným vítězem voleb by bylo hnutí ANO, které by získalo 21,5 % hlasů, což je prakticky stejně jako v posledním výzkumu. ČSSD však ve srovnání se srpnem ztratila téměř tři procentní body, její současný zisk činí 18,9 % hlasů. Třetí místo by tradičně obsadila KSČM se ziskem 16,0 %. TOP 09 by aktuálně získala 7,8 %, ODS 6,8 %, KDU-ČSL 6,3 % a těsně přes práh sněmovny by se dostal i Úsvit – Národní koalice s 5,0 %. Zatímco TOP 09 od posledního výzkumu ztratila, KSČM naopak lehce posílila. Zejména však získal Úsvit, který svůj zisk oproti minulému výzkumu zdvojnásobil.

Další v pořadí by byly Česká pirátská strana (4,3 %) a Svoboda a Přímá Demokracie (4,2 %). Výrazněji pod pětiprocentní hranicí jsou výsledky Strany svobodných občanů (3,2 %) a Strany zelených (2,9 %). Zisky ostatních stran nepřesahují 1 %. Celkem by dle současného volebního modelu v září „propadlo“ 17,7  % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Výrazným zjištěním aktuálního šetření je zejména posílení stran navazujících na Úsvit přímé demokracie, které pravděpodobně souvisí s obavami a náladami části populace vyvolanými uprchlickou krizí.

Vnější kruh následujícího grafu představuje aktuální volební model a vnitřní skutečné výsledky voleb do PSP ČR z října 2013. Posílení zaznamenáváme u nejsilnější strany ANO (o 2,8 procentního bodu),
u KSČM (o 1,1 procentního bodu) a také u Pirátů (1,6 procentního bodu). Od minulých voleb oslabila naopak hlavně TOP 09 (-4,2 procentního bodu), dále Úsvit (1,9 procentního bodu), ČSSD (-1,6 procentního bodu) a ODS (-0,9 procentního bodu).

 Výstřižek 1.PNG

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ANO získalo 58 mandátů, ČSSD 49 mandátů, KSČM 42 mandátů, TOP 09 18 mandátů, KDU-ČSL a ODS shodně 13
a Úsvit 7 mandátů.

Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se do koalice opět spojilo ANO, ČSSD a KDU-ČSL, získaly by
i v současné době potřebnou většinu, dokonce ústavní – 120 mandátů. Hypotetická středo-pravicová koalice ANO, KDU-ČSL a TOP 09 by s 89 hlasy většinu nezískala, s podporou ODS by dosáhla většiny 102 mandátů. Případná středo-levicová koalice ČSSD, KSČM a KDU-ČSL by získala většinu 104 mandátů.

Výstřižek 2.PNG

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až dvě poslanecká křesla.

Výstřižek 3.PNG

Další informace naleznete na www.ppmfactum.cz.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Stanislav Hampl
gsm: +420 731 403 656
hampl@ppmfactum.cz