Bojíme se prasečí chřipky?

28. 05. 2009
Blok otázek na téma prasečí (mexické) chřipky byl položen reprezentativnímu vzorku (n=1139) respondentů ČR starších 15 let v rámci pravidelného omnibusového šetření počátkem května 2009.

Vnímaný pocit ohrožení prasečí chřipkou

Prasečí chřipkou se cítí ohroženo 30 % populace ČR, zhruba každý desátý pak pociťuje ohrožení výrazné. Obavy z prasečí chřipky mají výrazně častěji ženy než muži, strach pociťuje 37 % žen, ale jen 23 % mužů. Věk ani vzdělání populace na vnímání obav z chřipky pocházející z Mexika roli nemají, ale zaznamenali jsme rozdíly regionální. Největší strach z tohoto onemocnění mají Pražané, chřipky se bojí 37 % z nich, a nejmenší bázeň pociťují Moravané (27 %).

Pocit ohrožení prasečí chřipkou


Při případném vzniku pandemie prasečí chřipky by populace ČR upravila své každodenní zvyklosti i chování, zejména v oblasti cestování. Většina populace (88 %) by se snažila onemocnění předejít určitými režimovými opatřeními – lidé by si častěji myli ruce, více by odpočívali a konzumovali vitamíny. Polovina občanů by se vyhýbala místům s velkým počtem lidí. Omezení cestování berou lidé jako běžný způsob, jak se před prasečí chřipkou chránit. Čtyři lidé z deseti by přestali cestovat do mimoevropských zemí, třetina by necestovala vůbec nikam za hranice ČR a stejný počet občanů by omezil i cestování po České republice. Překvapivě vysoké procento lidí (25 %) by se zcela izolovalo doma od společnosti a jakékoliv osobní kontakty s ostatními by přerušilo, případně omezilo na minimum. Doma by se častěji izolovali ženy (41 %) než muži (27 %) a senioři (45 %). Roušku na veřejnosti by nosilo cca 30 % občanů a hromadnou dopravu by přestala využívat čtvrtina populace.

Hodnocení zásob léku Tamiflu v ČR

Česká republika disponuje zhruba 2 milióny dávek antivirotického léku Tamiflu, který je na prasečí chřipku zatím účinný. Populaci ČR jsme položili otázku, zda považuje zásoby tohoto léku za dostatečné. Při vypuknutí pandemie chřipky považuje 31 % populace stav zásob antivirotického léku v ČR za dostačující, 57 % si myslí opak a 12 % nedokáže na tuto otázku odpovědět.

Má ČR dostatečnou dávku léku, který je na mexickou chřipku účinný?

V případě vzniku pandemie a následném onemocnění prasečí chřipkou je více než polovina populace (59 %) přesvědčena, že by účinný lék na chřipku Tamiflu dostala.Necelá čtvrtina (23 %) se domnívá, že by pro ně lék nebyl. Odpovědi na tuto otázku se výrazně liší v závislosti na věku a hrubém měsíčním příjmu domácnosti. S rostoucím věkem klesá počet těch, kteří si myslí, že by jim byl přípravek podán. Naopak s rostoucím měsíčním příjmem domácnosti se výrazně zvyšuje počet těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že lék dostanou. Jako nejčastější spontánně jmenovaný důvod, proč by lék nedostali, lidé uvádějí nedostatek léku obecně (35 %), to, že nepatří mezi vyvolené, politiky či prominenty (20 %) a že jsou vyššího věku (17 %).