Broadband Monitor

02. 04. 2007
Toto zjištění vyplývá z aktuální vlny pravidelného výzkumu Broadband Monitor – perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech ČR, který agentura Factum Invenio realizuje pravidelně dvakrát ročně. Výzkum proběhl v březnu 2007 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1068 pravidelných uživatelů internetu s broadband připojením v domácnosti. Předchozí vlny výzkumu proběhly v březnu a září 2006.

Znalost značek poskytovatelů internetu

Vzhledem k tomu, že byla sledována spontánní znalost poskytovatelů internetu, otázka byla formulována jako otevřená, respondentům tedy nebyl předložen žádný seznam značek. Sledováno bylo, která značka byla uvedena jako první a dále všechny uvedené.

Spontánní znalost poskytovatelů internetového připojení - první zmíněná

Jako první byla zdaleka nejčastěji zmíněna společnost Telefónica O2. „Pro více než třetinu uživatelů internetu, kteří mají připojení v domácnosti, je synonymem pro poskytovatele připojení O2“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio. „Souvisí to se skutečností, že tato společnost má největší podíl na trhu.“

Spontánní znalost společnosti Telefónica O2 jako poskytovatele internetu pro domácnosti roste nejrychleji ze všech sledovaných společností. Zatímco před půl rokem si tuto společnost spontánně vybavila polovina internetové populace, dnes je to již 69 % obyvatel ČR využívajících doma vysokorychlostní internet. Druhou nejznámější značkou je Volný, vykazující mírný vzestup spontánní znalosti (na 32 %), následují značky UPC, T-Mobile a Karneval, které si spontánně vybavuje více než jedna čtvrtina internetové populace.

Spontánní znalost poskytovatelů internetového připojení - všechny zmíněné

Mezi poskytovateli internetu se ve většině případů orientují mírně lépe muži než ženy, nicméně opačná situace byla zjištěna v případě znalosti značek UPC, O2 a T-Mobile. Co se týká věku, největší povědomí o poskytovatelích internetu mají uživatelé ve věku mezi 20 a 29 lety.

Zájem o balíčky telekomunikačních služeb

Jedním z cílů výzkumu Broadband Monitor je také zjistit zájem internetových uživatelů o komplexní balíčky sestávající z několika telekomunikačních služeb. Jedná se o balíček služeb od jednoho poskytovatele za zvýhodněných podmínek. Více než polovina uživatelů internetu deklaruje svůj potenciální zájem o využívání některého z těchto balíčků, přičemž dlouhodobě nejoblíbenější kombinací je připojení k internetu, mobilní telefon a televizní vysílání.

Využívání online služeb

Uživatelé internetu využívají čím dál častěji různé doplňkové online služby. Velký rozmach zažívají v posledních letech tzv. služby instant messaging, zejména ICQ. V současné době tyto online služby používají tři čtvrtiny uživatelů, kteří se pravidelně připojují k internetu z domova. Naopak služba video on demand, tedy možnost stažení a následného shlédnutí filmů na počítači, je dosud využívána velice sporadicky.

Výsledky výzkumu Broadband Monitor shrnuje volně prodejná zpráva.