Broadband Monitor - perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech

02. 05. 2006
Jedná se o výzkum zaměřený na poskytovatele a uživatele vysokorychlostního internetu v domácnostech. Studie bude prováděna pravidelně dvakrát ročně. Výsledky první vlny jsou právě k dispozici.

Cílovou skupinou je reprezentativní vzorek uživatelů internetu s připojením z domova (kromě uživatelů vytáčeného připojení) v ČR. Sběr dat probíhá prostřednictvím on-line dotazování. Velikost vzorku činí cca 1500 respondentů, což umožňuje výsledky třídit podle sociodemografických ukazatelů a typu připojení.

Výstupem je volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:

- reakce poskytovatelů internetu na dotazy vznesené prostřednictvím e-mailu na kontakt uvedený na webových stránkách – mystery mailing,
- podíly typů připojení a poskytovatelů,
- spontánní a navozená znalost poskytovatelů internetu,
- spokojenost uživatelů internetu se svým stávajícím poskytovatelem,
- zájem o změnu typu připojení, změnu poskytovatele,
- výhody jednotlivých typů připojení podle uživatelů,
- zaznamenání reklamy poskytovatelů internetu,
- zájem o balíčky telekomunikačních služeb,
- zájem o interaktivní služby spojené s digitální TV.