Broadband Monitor - perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech

04. 10. 2006
Jedná se o výzkum zaměřený na poskytovatele a uživatele vysokorychlostního internetu v domácnostech. Studie je prováděna pravidelně dvakrát ročně. Výsledky první vlny jsou právě k dispozici.

Cílovou skupinou je reprezentativní vzorek uživatelů internetu s připojením z domova (kromě uživatelů vytáčeného připojení) v ČR. Sběr dat probíhá prostřednictvím on-line dotazování. Velikost vzorku činí cca 1000 respondentů v každé vlně výzkumu, což umožňuje výsledky třídit podle sociodemografických ukazatelů a typu připojení.

Výstupem je volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:
- úroveň interaktivity hlavních poskytovatelů broadband připojení, jak reagují vybraní poskytovatelé na dotazy vznesené prostřednictvím e-mailu na kontakt uvedený na svých webových stránkách
- typ připojení k internetu
- poskytovatel připojení
- spontánní a navozená znalost poskytovatelů internetu
- spokojenost se službami stávajícího poskytovatele
- výhody jednotlivých typů připojení
- uvažovaná změna poskytovatele a typu připojení k internetu
- zaznamenání reklamy poskytovatelů
- zájem o balíčky telekomunikačních služeb
- využívání různých online služeb
- zájem o interaktivní služby spojené s digitální TV