Broadband Monitor - perspektiva vysokorychlostního internetu v domácnostech

05. 04. 2007
Jedná se o výzkum zaměřený na poskytovatele a uživatele vysokorychlostního internetu v domácnostech. Výsledky první vlny za rok 2007 jsou právě k dispozici.

Cílovou skupinou je reprezentativní vzorek uživatelů internetu s připojením z domova (kromě uživatelů vytáčeného připojení) v ČR. Sběr dat probíhá prostřednictvím on-line dotazování. Velikost vzorku činí cca 1000 respondentů v každé vlně výzkumu, což umožňuje výsledky třídit podle sociodemografických ukazatelů a typu připojení.

Výstupem je volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:

- úroveň interaktivity hlavních poskytovatelů broadband připojení, jak reagují vybraní poskytovatelé na dotazy vznesené prostřednictvím e-mailu na kontakt uvedený na svých webových stránkách,
- typ připojení k internetu,
- poskytovatel připojení,
- spontánní a navozená znalost poskytovatelů internetu,
- spokojenost se službami stávajícího poskytovatele,
- výhody jednotlivých typů připojení,
- uvažovaná změna poskytovatele a typu připojení k internetu,
- zaznamenání reklamy poskytovatelů,
- zájem o balíčky telekomunikačních služeb,
- využívání různých online služeb.