Bude jediným řešením „duhová koalice“?

30. 05. 2013
ČSSD sice nadále vede, ale bez partnera na pravici by v květnu 2013 vládu nesestavila. TOP 09 spolu se Starosty zůstává druhou nejsilnější stranou.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 16. 5. 2013 - 28. 5. 2013 na reprezentativním vzorku 918 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Průzkum tak zčásti odráží dopady krize na Magistrátu hl.m. Prahy.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na konci května – podobně jako před měsícem – zúčastnilo pouhých 50,8 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny před třemi lety v květnu 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na konci května pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června 2012.

ČSSD si přes nepatrný pokles přízně udržuje dlouhodobě nejvyšší podporu, aktuálně by získala 24,9 %. Druhé místo by – stejně jako v předchozích třech měsících – obsadila TOP 09 a Starostové se ziskem 16,2 %. Podpora této strany se drží nad hranicí 15 % již od přelomu února a března, což nelze vysvětlit jen odrazem kampaně Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě. ODS by nyní získala 14,5 %. Rozdíl mezi oběma pravicovými stranami je pod hranicí statistické výběrové chyby, ale projevuje se v průzkumech ppm factum opakovaně od přelomu února a března. Podpora KSČM od Nového roku 2013 s určitými výkyvy postupně klesá na současných 13,1 %.

Do PSP ČR by se dostala také KDU-ČSL se 7,7 % a SPO Zemanovci se 7,2 %. Obě tyto strany překračují ve volebním modelu ppm factum pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřetržitě již od března, resp. června 2012.

V celkovém součtu by na konci května dle současného volebního modelu „propadlo“ 16,3 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila Strana Zelených (3,3 %), Česká pirátská strana (2,5 %) a Strana Svobodných Občanů (2,0 %). Ostatní strany ve volebním modelu nedosáhly 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám mírně zvýšily – ČSSD o 2,8 procentního bodu a KSČM o 1,8 procentního bodu, KDU-ČSL a SPOZ přibližně o 3 %. Z vládních stran by si výrazně pohoršila ODS o 5,7 procentních bodu, TOP 09 společně se Starosty ovšem jen o 0,5 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 31.5.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na konci května ČSSD pravděpodobně získala 65 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 41 mandátů, ODS 35 mandátů, KSČM 29 mandátů (poprvé od března 2011 méně než 30), SPOZ a KDU-ČSL shodně 15 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, sociální demokracie by nemohla vytvořit ani jednobarevnou vládu podporovanou komunisty (jen 94 mandátů), ani levostředovou koalici s SPOZ a KDU-ČSL (95 mandátů) a dostatečnou podporu by nezískala ani pro „velkou“ koalici s ODS (100 mandátů). Poměrně křehkou většinu by měla nová varianta „velké koalice“ – s TOP 09 a Starosty (106 mandátů). Hypotetická „duhová“ koalice ČSSD – SPOZ – KDU-ČSL – TOP 09 by se 136 mandáty naopak měla pohodlnou ústavní většinu.

Rozdělení mandátů


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz