Bydlení a hypoteční úvěry

21. 06. 2007
Poslední šetření, jehož výsledky jsou obsaženy v této studii, proběhlo ve dnech 24. až 30. května 2007 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1005 obyvatel České republiky starších 15 let.

Hlavním cílem této syndikované studie je poskytnout informace o názorech obyvatel ČR na situaci v oblasti bydlení a na problematiku hypotečního úvěrování.

Podrobný obsah studie:

1) Bytová situace obyvatelstva
- Způsob bydlení obyvatelstva
- Výdaje na bydlení
- Spokojenost lidí s bydlením
- Problémy v oblasti bydlení
- Hodnocení situace v oblasti bydlení
- Názory na deregulaci nájemného
- Změna bydlení v důsledku deregulace nájemného

2) Hypoteční úvěry
- Využití úvěrů při financování bydlení
- Současné využití hypotečních úvěrů
- Deklarace zájmu o hypoteční úvěry a jejich parametry
- Hodnocení nabídky hypotečních úvěrů

3) Pořízení bydlení
- Deklarace zájmu o pořízení bydlení
- Důvody zájmu o pořízení bydlení
- Kritéria výběru nového bydlení
- Volba lokality
- Hodnocení nabídky developerských společností