Bydlení a jeho financování 2008

18. 08. 2008
Šetření proběhlo ve dnech 23. 5. - 28. 5. 2008 na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Cílem studie je poskytnout informace o způsobu bydlení obyvatel České republiky – o výdajích obyvatel na bydlení, o spokojenosti s bydlením, o problémech v oblasti bydlení, o názorech na trh s bydlením a roli státu v něm.
Studie rovněž přináší informace o způsobech financování bydlení se zaměřením na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření.

Podrobný obsah studie:
- Způsob bydlení
- Výdaje na bydlení
- Spokojenost s bydlením, problémy s bydlením
- Trh s bydlením, role státu v oblasti bydlení
- Bydlení a deregulace nájemného
- Typy využívaných úvěrů pro financování bydlení
- Hypoteční úvěry – využívání, poskytovatelé, deklarace zájmu, nabídka
- Úvěry ze stavebního spoření – využívání, poskytovatelé, deklarace zájmu
- Zájem o pořízení vlastního bydlení - důvody, kritéria výběru
- Uvažovaná změna bydlení

Struktura studie
- Metodika výzkumu
- Hlavní zjištění
- Detailní analýza výsledků ve formě komentovaných grafů a tabulek
- Dotazník
- Tabulková příloha (frekvenční tabulky a třídění podle sociodemografických proměnných – pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita, příjem domácnosti, kraj, velikost místa bydliště).

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.