Bytová situace a financování bydlení domácností s vyššími příjmy

21. 03. 2008
Šetření bylo realizováno na reprezentativním souboru 500 respondentů starších 15 let z domácností s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 40 tisíc Kč. Výběr respondentů byl prováděn na základě kvótní metody a dotazování proběhlo v prvním pololetí roku 2007.

Hlavním cílem studie je přinést informace o bytové situaci a financování bydlení v případě domácností s vyššími příjmy. Studie rovněž poskytuje časové srovnání výsledků vyšší příjmové skupiny (se studií z roku 2005) a se situací v obecné populaci.


Podrobný obsah studie:

Bydlení a hypoteční úvěry
- Způsob bydlení
- Celková spokojenost s bydlením
- Výdaje na bydlení
- Problémy spojené s bydlením
- Názory na situaci v oblasti bydlení

Využití hypoték
- Současný způsob financování bydlení
- Účel hypotečního úvěru
- Poskytovatel hypotečního úvěru
- Důvod volby poskytovatele hypotéky

Potenciální zájemci o hypoteční úvěr
- Deklarovaný hájem o sjednání hypotečního úvěru
- Názory na nabídky hypotečních úvěrů

Pořízení vlastnického bydlení
- Zájem o koupi domu nebo bytu
- Důvody pořízení vlastnického bydlení
- Typ pořizovaného bydlení
- Výběr bydlení
- Hodnocení současné nabídky bydlení

Výstupem volně prodejné studie je závěrečná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.