Bytová situace obyvatelstva, stavební spoření, hypoteční úvěry

26. 06. 2006
Poslední dotazování probíhalo ve dnech 18. 5. až 24. 5. 2006 na reprezentativní vzorku populace, který tvořilo 1002 občanů České republiky starších 15ti let.

Cílem studie je poskytnout informace o aktuální bytové situaci obyvatelstva a s tím souvisejícího využívání hypotečních úvěrů.

Podrobný obsah studie:
- Typy vlastnictví bydlení
- Spokojenost s bydlením, osobní problémy v oblasti bydlení
- Hodnocení výdajů na bydlení vzhledem ke kvalitě bydlení
- Postoje k bydlení – stát versus občan
- Postoje k deregulaci nájemného
- Využívání úvěru / půjčky na financování bydlení
- Použití hypotečního úvěru
- Poskytovatel hypotečního úvěru, výše hypotečního úvěru, doba splatnosti
- Deklarace zájmu o hypoteční úvěr
- Uvažovaný účel hypotečního úvěru
- Uvažovaný poskytovatel, doba splatnosti, výše úvěru a splátek

Výstupem je závěrečná zpráva včetně tabulkového výstupu obsahujícího rovněž třídění dle identifikačních proměnných (pohlaví, věk, vzdělání, příjem domácnosti, ekonomická aktivita, velikost místa bydliště, kraj).