Central Europe Utility Market 2003

07. 07. 2003
Výzkum proběhl ve 4 zemích střední Evropy -v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jednalo se o kombinaci dvou výzkumných metodik - výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřený výhradně na maloodběratele -domácnosti a desk research, jež byl zaměřen na sběr základních informací o současné situaci na trzích České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

Celkem bylo osobně dotazováno přibližně 1000 respondentů v každé ze 4 zemí vybraných kvótním způsobem (tedy na základě demografických dat podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu). Jedná se vždy o reprezentativní vzorek populace příslušné země, dotazování proběhlo v dubnu 2003.

Základním výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata:
- využívání jednotlivých energetických zdrojů pro vytápění, vaření, svícení a ohřev vody
- zdroje dodávek vody
- spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
- pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
- názory na vznik multiutilitních společností
- aktuální situace na energetických trzích

V Maďarsku a na Slovensku je nejpoužívanějším energetickým zdrojem k vytápění potrubní zemní plyn (používá jej polovina domácností), zatímco v Polsku a ČR to jsou centrální dodávky tepla. V Polsku je vysoký podíl domácností, které používají lokální topení na pevná či jiná paliva (43%). Elektřinu využívá k topení 12% domácností v ČR a na Slovensku, naopak v Polsku a Maďarsku je tento zdroj mnohem méně využívaný (3-4%).