Central Europe Utility Market 2003

07. 07. 2003
Jednalo se o kombinaci dvou výzkumných metodik - výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřený výhradně na maloodběratele – domácnosti a desk research, jež byl zaměřen na sběr základních informací o současné situaci na trzích České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

Základním výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata:

- využívání jednotlivých energetických zdrojů pro vytápění, vaření, svícení a ohřev vody
- zdroje dodávek vody
- spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
- pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
- názory na vznik multiutilitních společností
- aktuální situace na energetických trzích

Termín realizace: duben/květen 2003