Central Europe Utility Market 2006

11. 06. 2006
Výzkum realizujeme od roku 2003 a respondenti jsou vybíráni kvótním způsobem (tedy na základě demografických dat podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu). Celkem bylo v letošním šetření dotázáno 1002 lidí a jedná se o reprezentativní vzorek populace ČR.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za jednotlivé kraje:
- využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody,
- zdroje dodávek vody,
- spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody,
- spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody,
- spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody,
- pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody,
- třídění odpadů,
- hodnocení poskytování informací v oblasti třídění odpadů,
- hodnocení četnosti svozu tříděných odpadů,
- hodnocení počtu nádob na směsný odpad,
- spokojenost s komunálními službami.