Central Europe Utility Market (CEUM) 2004

22. 04. 2004
První vlna výzkumu byla realizována v roce 2003, což letos již umožňuje sledovat meziroční změny v názorech obyvatel ČR. Jedná se o výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřený výhradně na maloodběratele – domácnosti.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za 14 jednotlivých krajů:

- využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody
- zdroje dodávek vody
- spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
- spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
- pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
- názory na vznik multiutilitních společností