Češi a jejich péče o dutinu ústní

16. 03. 2018

Již od roku 2008 se 20. března slaví Světový den ústního zdraví a výzkumná agentura ppm factum research u této příležitosti přináší nejčerstvější informace o tom, jak se k dentální péči staví Češi. Světový den ústního zdraví si klade za cíl zlepšovat povědomí o významu ústní hygieny při prevenci nejrůznějších onemocnění dutiny ústní v každém věku a aktuální výzkum agentury ppm factum tak přesně odhaluje, jak na tom Češi s péčí o dutinu ústní jsou. Dále vymezuje oblasti, kde mají Češi stále rezervy a kde je tedy prostor pro edukaci a osvětu.

Podrobné informace o uvedené problematice jsou obsaženy ve volně prodejné studii, která bude zájemcům v nejbližších dnech dostupná. Studie přináší cenné informace zejména pro zdravotní I komerční pojišťovny, výrobce a distributory pomůcek dentální hygieny, ale i pro maloobchodní společnosti, které uvedený sortiment nabízejí.

Na základě postoje k péči o zuby lze českou populaci rozdělit na tři skupiny. Největší z nich, do které spadá 43 procent Čechů, věnuje ústní hygieně dostatečnou pozornost a zajímá se i o různé další možnosti péče. Další skupina (34 %) provádí ústní hygienu rutinně, bez hlubšího zájmu a při péči se může dopouštět chyb a nedostatků. A do nejohroženější části populace, která dbá o zuby nedostatečně a k odborníkovi se vydá až s akutním problémem, spadá 23 procent Čechů.

Nejnovější omnibusový výzkum přináší informace nejenom o dospělé, ale i dětské populaci, a to z pohledu jejich rodičů. Ze zprávy vyplývá, jaké návyky se rodiče dětem snaží předat a jak dětská dentální péče v jednotlivých věkových kategoriích ve skutečnosti vypadá.

Velkým tématem v současné stomatologii po celém světě je dentální hygiena, obnášející jak léčebné, tak preventivní procedury. Zpráva přináší detailní rozbor vztahu Čechů nejenom k odborně provedené dentální hygieně, ale také k profesionálnímu bělení zubů, které je zase otázkou čistě estetickou.

Současný trh zaměřený na dentální hygienu a péči nabízí stále se rozšiřující sortiment zboží i služeb, a vyvstávají tedy otázky, jak se na něm čeští zákazníci orientují, kolik průměrně za rok do péče o chrup investují i nakolik využívají preventivních prohlídek hrazených pojišťovnou.  I na tyto otázky výzkum přináší odpovědi, stejně jako to, zda v péči o zuby existují nějaké rozdíly mezi ženami a muži.

Reprezentativní šetření provedla agentura ppm factum research formou osobních rozhovorů na platformě Factum Omibusu. Dotazování proběhlo ve dnech 19.–29. 1. na reprezentativním vzorku 1034 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Tato metodika dovoluje autorům prezentovat závěry plně zobecnitelné na postoje české veřejnosti.  Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.

V případě zájmu o bližší komentáře kontaktujte vedoucí autorského týmu Markétu Šafovou prostřednictvím emailu na safova@ppmfactum.cz.