Češi a kontrola výběru daní

03. 10. 2017

Ve druhé polovině září uskutečnila společnost ppm factum research na základě objednávky průzkum, který se věnoval vnímání daňové kriminality a postojům české veřejnosti k důslednější kontrole výběru daní. Uvedený průzkum byl zrealizován na vzorku tisíc respondentů ve věku 18 a více let metodou CAWI (Online panel respondentů) a ukazuje především to, jak společnost hodnotí problematiku daňových odvodů, podvody na daních a přístup státu v uvedené oblasti.


K tomu, aby stát při výběru daní postupoval razantněji, by se přiklonila většina respondentů (75 %). K tomuto názoru se fakticky přiklání respondenti bez ohledu na věk či politickou preferenci.
Zvýšenou kontrolu nad daňově rizikovým zbožím (tj. pohonné hmoty, elektronika, šperky apod.), by požadovalo plných 85 % dotázaných osob.

 

 obr1x.png


Co se týče určení subjektů, které jsou daňovými podvody nejvíce dotčeny, mají respondenti za to, že neodvádění daní poškozuje všechny občany ČR (79 %).
Mimo to si česká veřejnost nemyslí, že stát v současné době činí dostatečně účinná opatření k zabránění krácení daní (61 % považuje postup státu spíše za liknavý).

 

obr2x.png


Z aktuálního průzkumu mimo jiné vyplynulo, že naprostá většina Čechů (89 %) se domnívá, že poctivě odvádět daně je nezbytné. Ještě větší podíl populace (92 %) je přesvědčen, že stát musí výběr daní více kontrolovat.

 

obr3x.png

 

S pečlivější kontrolou daní si respondenti průzkumu spojují především pozitiva  - na daních by se vybralo více peněz, a daně by se pak mohly případně snížit u většiny daňových poplatníků.
Průzkum byl realizován pro komunikační agenturu QandA.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Vojtěch Hündl
gsm: +420 731 403 626
hundl@ppmfactum.cz