Češi a nový prezident USA Barack Obama

02. 04. 2009
V rámci pravidelného šetření Factum Omnibus byla reprezentativnímu vzorku české populace položena série otázek na vnímání nového prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy. Dotazování proběhlo ve dnech 13. 3. – 18. 3. 2009. Celkem bylo osloveno 994 občanů ČR straších 15 let.

Změny ve vnímání Spojených států amerických
Nový americký prezident představuje v očích české veřejnosti skutečnou změnu. Více než 40 % Čechů změnilo po zvolení nového prezidenta pohled na Spojené státy americké a většina z nich vnímá v současné době USA lépe než za vlády prezidenta George Bushe. Pro polovinu obyvatel ČR se pohled na USA po zvolení Baracka Obamy nezměnil.

Sedm z deseti Čechů novému prezidentovi USA důvěřuje (15 % „rozhodně ano“ a dalších 54 % „spíše ano). Baracku Obamovi věří spíše vysokoškoláci a osoby s vyššími příjmy. Nejméně důvěry v nového prezidenta USA mají starší lidé a voliči KSČM.

Pohled na USA po zvolení Baracka Obamy novým prezidentem

Změny, kterých může Barack Obama dosáhnout
Ve spolupráci s televizní stanicí Z1 byly do průzkumu zařazeny také otázky na změny, kterých může nový americký prezident dosáhnout.

Ohledně vztahů USA a Ruska vnímají obyvatelé České republiky nového prezidenta USA jako přínos. Téměř polovina obyvatel si myslí, že se díky němu vztahy těchto velmocí zlepší. Třetina (30 %) osob má za to, že vztahy zůstanou stejné a jen 2 % mají za to, že se vztahy mohou díky Obamovi zhoršit.

Ohledně výstavby radaru v Brdech nemají lidé vyhraněný názor – třetina veřejnosti (32 %) má za to, že plány na výstavbu radaru na území ČR Barack Obama zruší, 44 % má za to, že radar na našem území bude a čtvrtina (24 %) populace nedokáže na tuto otázku odpovědět. To, že administrativa Baracka Obamy výstavbu radaru zastaví, si myslí spíše osoby, které by volily levicové strany a Stranu zelených. Voliči ODS a KDU-ČSL mají naopak za to, že Spojené státy plány na výstavbu radaru nezruší.

Nový americký prezident a vztahy USA a Ruska

Nový americký prezident a radar v České republice