Češi a reklama

05. 03. 2019

Ve čtvrtek 28.2. 2019 proběhla tisková konference u příležitosti zveřejnění výsledků poslední vlny výzkumu Češi a reklama, který ppm factum research každoročně realizuje pro Českou marketingovou společnost.

Výzkum potvrdil, že české populaci stále více vadí reklama na internetu a sociálních sítích. Přesycenost online reklamy již dosahuje hodnot naměřených u komerčních televizí. Naopak v místě prodeje je podle většiny Čechů počet reklamy spíše dostačující. Dokonce třetina osob pak deklaruje, že v místě prodeje by mohlo být více ochutnávek a prezentací.

Hodně také vadí reklama v centrech historických měst. Ačkoliv např. Pražané deklarují relativně vysokou míru tolerance vůči reklamě, v centru Prahy je již reklamy podle 57 % Pražanů až příliš.

Existuje přibližně 30-40 % osob, které přiznávají nákup na základě shlédnuté reklamy. Poměry jednotlivých skupin, pokud jde o ovlivnění nákupu reklamou, jsou víceméně stejné. Reklamy jsou více nápomocné ženám, mladým lidem a lidem se základním vzděláním.

Vojtěch Hündl, ředitel výzkumu agentury ppm factum research říká: „Je zajímavé, že u reklam je relativně silně akcentováno vnímání aspektu manipulativnosti. Celkově je o manipulativnosti reklam přesvědčeno 90 % osob. S tím souvisí také formulovaný požadavek na zavedení mediální výchovy ve školách. Tuto myšlenku podporuje 80 % Čechů. Podpora je vyšší mezi staršími lidmi, ale také mezi lidmi s VŠ vzděláním.“

 

Více informací se dozvíte v přiložené tiskové zprávě.

 

Autor:

Vojtěch Hündl
Research Director
Tel.: + 420 233 111 008, GSM: +420 731 403 626
e-mail: hundl@ppmfactum.cz