Češi a reklama 2005

23. 02. 2006
Výzkum byl zařazen do pravidelného programu Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 2.-7.12.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1038 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Výstupem je volně prodejná zpráva, která se zaměřuje na tyto oblasti:

- změny postojů k intenzitě reklamy v jednotlivých médiích,
- postoje Čechů k teleshoppingu a k telemarketingu,
- požadavky kladené na reklamu českou veřejností,
- názory na společenské funkce reklamy,
- „přiznávání“ nákupů na základě reklamy,
- názor české veřejnosti na reklamu na doplňky stravy, volně prodejné léky, alkohol a cigarety,
- postoje Čechů k využívání erotických motivů v reklamě.