Češi a reklama 2007 Proměny postojů české veřejnosti k reklamě

01. 04. 2007
Pravidelný výzkum Postoje české veřejnosti k reklamě uskutečnila společnost Factum Invenio s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS) a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV). Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s.

Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 17.-24.1.2007 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1014 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Výstupem je volně prodejná zpráva, která se zaměřuje na tyto oblasti:

- Změny postojů k intenzitě reklamy v jednotlivých médiích
- Postoje k vybranému zboží („zboží mé značky“)
- Požadavky na reklamu, kladené českou veřejností
- Názory na společenské funkce reklamy
- Dají si zákazníci od reklamy poradit?
- Názor české veřejnosti na reklamu na alkohol, cigarety a volně prodejné léky
- Postoje Čechů k sexu a erotickým motivům v reklamě
- Názory na reklamu v rámci dětských programů
- Chování českých televizních diváků při vysílání reklamy