Češi a reklama 2009 Proměny postojů české veřejnosti k reklamě

04. 03. 2009
Pravidelný výzkum Postoje české veřejnosti k reklamě uskutečnila společnost Factum Invenio s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS) a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV). Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s.

Studie se zabývá následujícími tématy:

- Vývoj postojů k intenzitě reklamy v jednotlivých médiích
- Subjektivní pohled veřejnosti na účinnost reklamy v jednotlivých médiích
- Vliv reklamy na kupní chování
- Chování veřejnosti během reklamního vysílání
- Názory na společenské funkce reklamy
- Postoje k reklamě na vybrané skupiny výrobků
- Názory na reklamu v dětských televizních pořadech

Dotazování proběhlo v lednu 2009 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1113 obyvatel České republiky starších 15 let.

Výstupem je volně prodejná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce (v případě zájmu v anglickém).