Češi a reklama 2011

04. 04. 2011

Volně prodejná zpráva obsahuje následující informace:

  • reklamní potenciál vybraných médií
  • vnímanou intenzitu reklamy v různých médiích
  • nákup na základě reklamy
  • společenská role reklamy, postoje k reklamě
  • názory na reklamu v dětských pořadech
  • postoje k erotickým motivům v reklaměVýzkum proběhl v rámci Factum Omnibusu od 14. do 19. ledna 2011 na vzorku 1020-ti respondentů z celé ČR.