Češi a reklama 2012

29. 02. 2012

Cílem této volně prodejné studie je:

  • zjistit vliv a důvěryhodnost jednotlivých komunikačních kanálů
  • sledovat vývoj přiznaného nákupu na základě reklamy od roku 1993.


Zpráva odpovídá na otázky:

  • Důvěřují Češi reklamě? Pokud ano, tak jaké?
  • Vnímají zákazníci rozdíly v pravdivosti reklamy na potraviny, nápoje, auta, drogerii, finanční služby nebo telefony?
  • Co má větší vliv na nákup – výsledky testů nebo zkušenosti zákazníků?
  • Všímají si „product placementu“? Pokud ano, vadí jim?
  • Osobnostní charakteristiky lidí, kteří se nechají reklamou ovlivnit.
  • Která reklama je důvěryhodnější – televizní, billboardová, internetová nebo propagace v místě prodeje?
  • Na co se zaměřit v reklamě na sportovní zboží – známou osobnost nebo na vlastnosti výrobků?
  • Proč některé reklamy považujeme za nepravdivé?Výzkum proběhl v rámci Factum Omnibusu od 26. 1. do 7. 2. 2012 na vzorku 1006-ti respondentů z celé ČR.