Češi a reklama 2022

07. 02. 2022

Již jako každý rok, tak i letos společnost ppm factum research provedla výzkum na vnímání reklam českou populací.

Postoje k reklamě rozdělují českou populaci na 5 segmentů, ve kterých dochází v posledních letech ke změnám. Podíl lidí, kteří reklamu tolerují a uznávají její potřebnost pro ekonomiku, ale nepotřebují ji osobně, přibývá.

V požadavcích na reklamu stále dominuje slušnost, nevyužívání násilí a důvěryhodnost.

Je zřejmé, že celkově v populaci převládají negativní postoje k reklamě, na kterých se výrazně podílí reklama přerušující TV pořady, reklama zaměřená na děti a obecně manipulativní funkce reklamy. Jako pozitivní faktor je relativně nejčastěji uváděna její „poradenská funkce“ při výběru zboží a více než polovina populace ji považuje za součást moderního života.

I když se postoje k reklamě mění a jsou stále kritičtější, je součástí našeho života a informace o ní jsou potřebné pro adekvátní rozhodování. Současný spotřebitel má k dispozici mnoho informačních zdrojů a reklama je jedním z nich. I proto má pro poznání tohoto jevu smysl dlouhodobý výzkum, jehož výsledky každoročně, již od roku 1993, předkládáme.

Více si můžete přečíst v přiložené tiskové zprávě ZDE.