Češi a reklama v roce 2003

20. 01. 2004
Tisková informace obsahuje nejdůležitější zjištění z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.
Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s., a ve kterém pokračuje v posledních letech agentura TNS Factum.
Doposud bylo realizováno celkem 21 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu. V roce 2002 byl výzkum proveden jako mezinárodní srovnávací šetření v některých evropských zemích.
Poslední šetření proběhlo v průběhu listopadu a prosince 2003 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky. Dotázáno bylo 976 osob ve věku nad 15 let.

Výzkum přinesl odpovědi na následující otázky:
Existují média, ve kterých lidé očekávají více reklamy?
V kterých médiích se lidé reklamám vyhýbají?
Jakou reklamu lidé očekávají?
Je reklama potřebná pro hospodářství?
Dají si zákazníci od reklamy poradit a přiznají to?
Je erotický a sexuální motiv pro českou veřejnost stále přijatelný?
Mění se názory veřejnosti na reklamu na léky a cigarety?

Podrobnější výsledky obsahuje závěrečná zpráva z výzkumu, kterou je možno si objednat jako volně prodejnou studii.