Češi a reklama v roce 2003

22. 01. 2004
Výzkum byl realizován v rámci pravidelného programu Factum Omnibus na reprezentativním souboru cca 976 respondentů starších 15 let v listopadu 2003.
Výstupem je závěrečná zpráva obsahující vývoj ukazatelů od roku 1993.

Studie je zaměřena na:
Intenzitu reklamy v jednotlivých médiích.
Jakou reklamu lidé očekávají.
Je reklama potřebná pro hospodářství?
Manipuluje reklama lidmi a podporuje zbytečný konzum?
Nakupují zákazníci podle reklamy a přiznají to?
Je erotický a sexuální motiv osvěžením v reklamě?
Jak se mění názory na reklamu na léky a cigaret.