Češi a sport

11. 11. 2004
Společnost Factum Invenio zařadila do svého pravidelného omnibusového šetření otázky zaměřené na vztah Čechů ke sportu. Dotazování proběhlo ve dnech 24.9 - 1. 10. 2004 na reprezentativním vzorku, který tvořilo 910 občanů České republiky ve věku od 15-ti let. Soubor byl získán kvótním výběrem.

Téměř dvě třetiny Čechů se aktivně věnují nějakému sportu. V tomto směru existuje mezi muži a ženami pouze minimální rozdíl – nějaký sport aktivně provozuje 60,8% mužů a 58,5% žen. Pravděpodobnost, že se lidé aktivně věnují nějakému sportu, klesá s rostoucím věkem.
Muži a ženy se liší v tom, které sporty aktivně provozují. Obě pohlaví se věnují cyklistice, lyžování, plavání a turistice. Zatímco u cyklistiky a lyžování jsou podíly mužů a žen, kteří se jim aktivně věnují, velice podobné, u plavání a turistiky je podíl žen vyšší než podíl mužů. Muži kromě těchto sportů upřednostňují fotbal a posilovnu. Ženy se naopak věnují aerobiku.

Sportovní aktivita obou pohlaví se spojuje s příjmem. Zatímco v nejnižší příjmové skupině aktivně nesportují více než dvě třetiny mužů a žen (67,6%, resp. 66,8%), v nejvyšší příjmové skupině je to již jen jedna čtvrtina mužů (24,6%) a dokonce pouze 17,7% žen.
Aktivní sport je charakteristický pro studující muže a ženy, pouze 4,0% (resp. 12,1%) z nich se žádnému sportu aktivně nevěnují. Naopak poměrně pochopitelně nesportují muži a ženy v důchodu – žádnému sportu se aktivně nevěnuje 65,6% (resp. 69,9%) z nich.

V podstatě každý český muž odpověděl, že sleduje nějaký sport v televizi nebo v rádiu (97,7%). U českých žen je tento podíl o něco nižší, stále však představuje valnou většinu z nich (84,0%).
Muži sledují v televizi nebo v rádiu nejčastěji fotbal (79,2%) a hokej (78,5%). S velkým odstupem za nimi se pohybuje atletika (40,5%), tenis (34,0%) a formule (30,7%). U žen je nejsledovanějším sportem hokej (41,5%), následuje atletika (32,9%), tanec (22,4%) a fotbal (20,4%).
Podíl žen, které nesledují žádný sport, mírně roste s věkem – ve věkové skupině do 29 let nesleduje žádné sportovní přenosy 14,4% žen, ve věkové skupině 60 a více let je to 18,1% žen. Podíl mužů, kteří nesledují žádný sport, je ve všech věkových skupinách nižší než pět procent.
Podíl žen, které nesledují žádné sportovní přenosy, klesá s růstem vzdělání. Čtvrtina žen se základním vzděláním – nevyučena žádné sportovní zápasy nesleduje (24,5%), mezi vysokoškolačkami je to již pouze 6,6%. To koresponduje se skutečností, že ženy s vyšším vzděláním také častěji navštěvují sportovní utkání. U mužů podobný vývoj vysledovat nelze. Podíl těch, kteří sportovní zápasy nesledují, je nejvyšší mezi vysokoškolsky vzdělanými muži (4,6%).

Téměř tři čtvrtiny českých mužů (70,3%), ale pouze necelá polovina českých žen (44%) navštěvují veřejně nějaké sportovní zápasy. Mezi muži zcela jednoznačně dominuje navštěvování fotbalu (44,9%) a hokeje (29,6%). Návštěvnost ostatních sportů je ve srovnání s těmito dvěma v podstatě zanedbatelná.
České ženy nejčastěji veřejně navštěvují jiné sporty než muži – aerobik (11,6%) a plavání (10,8%). Dominance těchto sportů mezi ženami ovšem není ve srovnání s muži zdaleka tak výrazná – rozložení jednotlivých sportů z hlediska veřejné návštěvy je u žen rovnoměrnější. Více než polovina žen ovšem veřejně nenavštěvuje žádný sport (56,0%) – u mužů je tento podíl přibližně poloviční.
Sportovní utkání navštěvují častěji ženy s vyšším vzděláním – „pouze“ 39,7% žen s vysokoškolským vzděláním nenavštěvuje žádný sport veřejně. Naproti tomu u žen se základním vzděláním je to více než 60%.
Častěji navštěvují sportovní události muži a ženy nižšího věku – žádný sport veřejně nenavštěvuje 41,3% žen (a pouze 13,9% mužů) ve věku do 29 let. Ve věkové skupině 60 a více let je to již 76,0% žen a 38,8% mužů.

Mezi nejoblíbenějšími sporty českých mužů zcela dominují tři – fotbal (30,4%), hokej (10,7%) a cyklistika (8,4%). Ostatní druhy sportů za nimi v tomto ohledu výrazně zaostávají. Tak jako v případě veřejné návštěvy jednotlivých sportů, ani v případě obecné oblíbenosti již u mužů nemá fotbal a hokej v podstatě konkurenci.
U českých žen je rozložení sportů z hlediska oblíbenosti rovnoměrnější. S minimálními odstupy jsou obecně nejoblíbenějšími sporty aerobik (11,7%), plavání (9,8%), turistika (8,9%), cyklistika (8,5%) a atletika (7,7%).
Pouze 14,7% mužů (ale již 23,7% žen) nemá žádný nejoblíbenější sport. Tato skutečnost také roste s rostoucím věkem. Žádný nejoblíbenější sport nemá pouze 5,1% mužů (resp. 14,9% žen) ve věku do 29 let, mezi muži a ženami ve věku 60 a více let je to již 20,8% (resp. 35,8%).
Podíly žen, které nemají žádný oblíbený sport, klesají s růstem vzdělání. Zatímco mezi ženami se základním vzděláním téměř třetina nemá žádný nejoblíbenější sport, mezi vysokoškolačkami je to již jen 6,4%.

Na tuto tiskovou informaci navazuje volně prodejná výzkumná zpráva, kde můžete nalézt podrobnější informace o tom, které sporty mají Češi nejvíce v oblibě, které sporty aktivně provozují a které sportovní zápasy především sledují.