Češi a teleshopping

20. 02. 2006
Ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA) a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) uskutečnila společnost Factum Invenio v rámci svého programu Factum Omnibus další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě. Dotazování proběhlo ve dnech 2.-7.12.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1038 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. Doposud bylo realizováno celkem 23 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.

Podrobné výsledky jsou obsaženy v závěrečné zprávě z výzkumu, kterou je možno objednat jako volně prodejnou studii.

Vnímání intenzity teleshoppingu v televizi
Češi nejčastěji zastávají názor, že je teleshoppingu v televizi příliš mnoho (46 %). Za přiměřené pokládá jeho množství 40 % občanů a pouze nepatrná část populace soudí, že by jej mohlo být i více. Intenzitu teleshoppingu nedokáže zhodnotit 12 % lidí.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Znalost teleshoppingových firem
Znalost teleshoppingových firem není příliš vysoká – na konkrétní název si dokáží vzpomenout jen tři z deseti Čechů (30 %). Lidé znají především WS International (14 %), Tenu (10 %) a TV Products (7 %). Vyšší stupeň znalosti nejznámější teleshoppingové firmy WS International vykazují ženy (16 % oproti 11 % mužů) a lidé z velkoměst se 100 000 obyvateli a více (18 %).

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vnímání teleshoppingu
Na otázku, jaké pocity v nich teleshopping vyvolává, lidé stejně často odpovídali, že je to podvod, neboť nabízené zboží je předražené nebo nekvalitní (37 %), a že je to forma reklamy (36 %). Pro více než pětinu občanů (21 %) teleshopping znamená nepříjemné obtěžování a 18 % lidí soudí, že je to upoutávka na zboží, které by jinak bylo obtížné sehnat.

Jen asi desetina lidí (12 %) teleshopping vítá jako vhodný způsob, jak vyplnit přestávky v televizním vysílání. Příjemnou formu nakupování představuje teleshopping pro pouhých 5 % Čechů – častěji to jsou lidé
z velkoměst nad 100.000 obyvatel (8 %), zejména pak Pražané (11 %).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ