Češi a veletržní business

26. 10. 2005
Metodika
Výzkum byl realizován kombinací kvalitativních a kvantitativních technik v průběhu 3. čtvrtletí 2005. Kvalitativní výzkum proběhl metodou skupinových rozhovorů s obyvateli Brna, Prahy a Středních Čech. Měl za cíl zmapovat základní postoje občanů ve vztahu k výstavnictví. Zároveň tato fáze sloužila pro ověření dotazníku navazujícího kvantitativního šetření. Kvantitativní výzkum se skládal z celorepublikové fáze – zařazení otázek do pravidelného omnibusového šetření s osobním dotazováním v domácnostech, regionální fáze založené na telefonickém dotazování obyvatel Brna, Prahy a Středních Čech a z fáze výzkumu elit – strukturovaných rozhovorů se zástupci novinářů, regionálních politiků a manažerů významných podniků z Prahy a Brna.

Která města České republiky jsou vnímána jako veletržní?
Výzkum potvrdil hypotézu, že česká veřejnost považuje za veletržní města především Brno a Prahu, přičemž Brno zřetelně dominuje (92,6 % proti 67,8 % v případě Prahy). Ostatní města (České Budějovice, Liberec, Ostrava, Plzeň, Olomouc, ...) byla uváděna výrazně méně (pod hranicí 20 %).

Vzhledem k výsadnímu postavení Brna a Prahy v dané oblasti se v této tiskové zprávě zabýváme vedle názorů reprezentativního vzorku celé české populace speciálně také názory obyvatel Prahy a jejího okolí a obyvatel Brna.

Ve vnímání české veřejnosti je Brno daleko častěji veletržním městem než Praha.

Brno je jako veletržní město častěji uváděno nejen samotnými obyvateli Brna (96,9 %), ale i obyvateli Prahy a Středních Čech (přibližně 90 %).

Mezi klíčová zjištění přitom patří fakt, že Prahu považují za veletržní město častěji obyvatelé Brna než samotní Pražané.

Spojení „Brno – veletržní město“ považuje za výstižné 89,5 % obyvatel ČR. Nejčastěji s tímto spojením souhlasí nejen samotní Brňané (96,5 %), ale i Pražané (93,7 %).

Jinak je tomu, pokud jde o názory na Prahu. Spojení „Praha – veletržní město“ považuje za výstižné necelá polovina obyvatel ČR (49,6 %). Potvrdilo se tak očekávání, že ve vnímání Prahy – hlavního města republiky – sice veletržní dimenze nechybí, rozhodně mu však nedominuje. O něco více se spojením „Praha – veletržní město“ podle očekávání souhlasí samotní Pražané (59,6 %), nejméně obyvatelé Brna (40,2 %).

Význam veletrhů pro obyvatele regionu
Zatímco pro obyvatele je Brna konání veletrhů a samotný veletržní areál řazen mezi priority města, obyvatelé Prahy vnímají pozici veletrhů a veletržních areálů v Praze jen jako jednu z mnoha aktivit, které hlavní město nabízí.

Devět z deseti obyvatel Brna (89,8 %) je hrdo na to, že se v Brně nachází veletržní areál. Obyvatelé Prahy tak silně pražské veletrhy nevnímají, na existenci veletržních areálů v Praze je hrda jen asi polovina Pražanů (55,3 %). Je příznačné, že stejné rozdíly se prokázaly i v názorech celé české populace na vztah obyvatel Prahy a Brna k veletržním areálům umístěným v jejich městě.

Obyvatelé Brna (87,9 %) i Prahy (81,2 %) se shodují v tom, že konání veletrhů a výstav přináší jejich městu především výhody. Všechny sledované cílové skupiny se však shodly na tom, že pro Prahu je tento přínos podstatně menší než pro Brno.

Více než tři čtvrtiny obyvatel ČR (76,8 %) zastávají názor, že by Brnu uškodilo, kdyby se veletrhy měly přesunout do jiného města. Pouze necelá třetina (31,7 %) si však myslí, že by Praze prospělo, kdyby se stala hlavním centrem veletržního byznysu a konaly by se v ní pravidelně velké odborné veletrhy.

Také z pohledu zkoumaných elit je Brno českou veletržní jedničkou, která má i velké mezinárodní renomé. Platí to i pro pražské novináře, politiky a manažery – ani oni nepovažují za reálné, aby se Praha v budoucnu stala centrem veletržního byznysu. Zatímco pro Brňany jsou veletrhy citovou záležitostí, pražské elity jsou k veletrhům víceméně indiferentní a v Praze spatřují mnoho jiných významných aktivit a příležitostí.

Veletržní areál – možný symbol města
Hlavním symbolem Brna je pro obyvatele ČR překvapivě Brněnský veletržní areál – jako jediný obdržel na desetistupňové škále průměrnou známku vyšší než 9. V dalším pořadí následují Špilberk, Automotodrom – Masarykův okruh, Masarykova univerzita, „šalina“, Divadlo Husa na Provázku a Boby centrum. Obdobně hodnotili Brněnský veletržní areál nejen samotní Brňané, ale i obyvatelé Prahy a Středních Čech.

V konkurenci pražských symbolů se oba pražské veletržní areály umístily s velkým odstupem až v pozadí. Dominantou Prahy jsou především Hradčany, Národní divadlo a Karlova univerzita, které byly označeny hodnotou větší než 9. Takto hodnotili pražské symboly nejen obyvatelé celé ČR, ale i Brna a Prahy.

Ochota cestovat na veletrh – dopravní dostupnost
Obyvatelé ČR, kteří se účastní alespoň jednoho specializovaného veletrhu nebo výstavy ročně, jsou častěji ochotni cestovat za veletrhem do Brna (78,4 %) než do Prahy (64,4 %). Ochota cestovat za veletrhem do obou těchto měst přirozeně klesá se zvyšující se vzdáleností a snižující se dopravní dostupností. Mezi příčiny tohoto postoje patří podle výsledků kvalitativního výzkumu i současný stav dálnice D1, který může komplikovat dostupnost Brna i Prahy.

Z lidí, kteří se účastní alespoň jednoho specializovaného veletrhu nebo výstavy ročně, jsou častěji ochotni podstoupit cestování, za vybraným veletrhem do Brna obyvatelé Prahy (62,2 %) a středních Čech (67,6 %) než opačným směrem obyvatelé Brna do Prahy (29,7 %).