Češi jsou ve svých očekáváních od vstupu do EU optimističtější než před rokem. Jedinou výjimkou je životní úroveň.

28. 05. 2004
Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Jako jediná správně předpověděla účast v referendu o vstupu do EU i jeho výsledek.

Nyní jsme položili ještě řadu doplňujících otázek, týkajících se voleb do Evropského parlamentu. Další tematický blok těchto otázek Vám nyní předkládáme. Dotazování proběhlo ve dnech 7. - 12. 5. 2004 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Krátce po vstupu ČR do EU se ukazuje, že ve většině oblastí jsou nyní očekávání obyvatel ČR od vstupu do EU optimističtější než před rokem. Jedinou výjimkou je ovšem životní úroveň.

Více než čtyři pětiny obyvatel ČR se nyní domnívají, že se vstupem ČR do EU se zlepší jejich možnosti cestování. Dvě třetiny si myslí, že získají v možnostech vzdělávání. Asi dvě pětiny obyvatel se domnívají, že si polepší na trhu práce a že se zlepší životní prostředí. Třetina lidí si myslí, že budou moci být více hrdí na Českou republiku. Pouze čtvrtina lidí očekává od vstupu ČR do EU zlepšení vlastní životní úrovně a pouze jedna pětina obyvatel si myslí, že si polepší co do cen spotřebního zboží.

Od vstupu ČR do EU si napříč uvedenými oblastmi slibují získat nejvíce lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Mezi příznivci jednotlivých politických stran očekávají od vstupu do EU nejvíce příznivci ODS. Naopak nejméně od vstupu očekávají nevoliči.