Češi nechávají své mobily v cizině odpočinout

29. 09. 2008
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sadu otázek zaměřených na využívání soukromých mobilních telefonů v zahraničí. Aktuální chování obyvatel ČR v případě roamingových služeb bylo zjišťováno ve dnech 29.8. – 3.9. 2008, tedy v sezóně, kdy má mnoho z nás s těmito službami čerstvé zkušenosti. Šetření proběhlo na reprezentativním vzorku 988 obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem.

Čtvrtina majitelů soukromého mobilu roaming aktivně používá. Další třetina sice roaming má aktivován, ale v nedávné době ho nepoužila. Zbývající dvě pětiny držitelů soukromých mobilů se o roaming momentálně nezajímají (nemají nebo netuší, zda je aktivován).

Využil/a jste v posledních 3 měsících službu roaming?


Nejobvyklejší aktivitou je odesílání SMS ze zahraničí, již potvrzuje 80 % aktivních uživatelů roamingu. Nízkou oblibu si získávají multimediální zprávy MMS. Také připojování k internetu z mobilního telefonu v zahraničí je činností, která se stále týká úzké skupiny uživatelů.

K čemu soukromý mobilní telefon v zahraničí nejčastěji používají?

Factum Invenio se dále zajímalo o to, jakými zásadami se aktivní uživatelé roamingu řídí. Potvrzuje se, že v zájmu udržení nákladů pod kontrolou jsou hojně uplatňována úsporná řešení. Nejobvyklejším je omezení telefonování jen na nutné případy, přičemž i v těch je hlídána a omezována délka hovorů. Češi se také často uchylují k odeslání SMS namísto běžného hovoru. Skoro třetina uživatelů potvrzuje, že odmítá příchozí hovory, za které se v zahraničí musí platit.

V případě roamingu dodržuje nejčastěji tato pravdila: