Češi se k transplantacím staví vstřícně

13. 09. 2007
Vyplývá to z průzkumu názorů občanů na transplantace a dárcovství orgánů, jehož výsledky dnes zveřejnila agentura Factum Invenio ve spolupráci s Nadací Karla Pavlíka. Červnové šetření navazovalo na obdobné výzkumy provedené v letech 1994, 1998 a 2001.

Češi se stále více přiklání k názoru, že odběr tkání a orgánů by měl být umožněn u každého zemřelého, který to za svého života výslovně nezakázal. S darováním vlastních orgánů v případě nenadálého úmrtí souhlasí dvě třetiny Čechů starších 18 let. Tři pětiny lidí by v takovém případě daly svolení i k odběru orgánů příbuzného. Darování vlastních orgánů v případě náhlého skonu odmítá každý čtvrtý občan ČR, v porovnání s rokem 1998 je tento postoj mírně častější. „Svůj vliv na takový vývoj mohou mít i informace o nedostatečně projevované úctě k tělu zemřelého dárce ze strany lékařů či zdravotnického personálu a nebo čas od času se objevující fámy o fungování jakéhosi trhu umožňujícího orgány potřebné k transplantaci koupit či prodat,“ uvedl Jan Herzmann, generální ředitel agentury Factum Invenio.

„Dobrou zprávou ale je, že česká veřejnost začíná transplantace vnímat jako běžný způsob léčby. Téměř nikdo už nepochybuje o tom, že zemřelý dárce orgánů může zachránit život i několika nemocným,“ komentoval výsledky letošního průzkumu MUDr. Štefan Vítko, CSc., předseda správní rady Nadace Karla Pavlíka, předseda České transplantační společnosti a přednosta Transplantcentra IKEM.

Realizované průzkumy odráží rovněž klesající intenzitu společenské diskuse o transplantacích a dárcovství orgánů. Zatímco v roce 1994 téměř devět z deseti občanů slyšelo nebo četlo o transplantacích či dárcovství orgánů, v roce 2001 se tento podíl snížil na čtyři pětiny a v letošním roce poklesl dokonce na polovinu obyvatelstva, přičemž více než dvě pětiny lidí toto téma nezaznamenaly. Stejně jako v minulosti platí, že nejčastěji se lidé o transplantacích a dárcovství orgánů dozvídají z televize a tisku. Úplné znění závěrečné zprávy letošního průzkumu je k dispozici zde - v \"souborech ke stažení\".

Nadace Karla Pavlíka na podporu dárcovství a transplantací orgánů a vzdělávání odborníků v tomto oboru byla založena v roce 1992. Nese jméno prvního pacienta, kterému byla v roce 1966 v tehdejším Československu úspěšně transplantována ledvina. V poslední zářijový den pak za účasti sportovců po transplantaci pořádá společně s Českou transplantační společností u příležitosti zahájení 13. Evropského transplantačního kongresu ESOT běh „Praha běží vstříc transplantacím“ (www.transplantace.eu/beh).