Češi, sport a sportovní produkty

28. 07. 2004
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého omnibusového šetření otázky týkající se přístupu Čechů ke sportu. Dotazování proběhlo v druhém čtvrtletí 2004 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1008 občanů České republiky, starších 15 let získaném kvótním výběrem.

Jak často Češi sportují
Dvě třetiny Čechů provozují nějaký sport. S různou intenzitou se věnují venkovním nebo halovým sportům.Venkovním sportům se třetina populace věnuje alespoň jednou do týdne. Každý den sportují 3 % lidí, každý druhý den 6 % lidí, dvakrát týdně sportuje 10 % lidí a jednou týdně venku sportuje 15 % lidí. Necelá třetina respondentů venku sportuje méně často než jednou týdně (jednou za 14 dní sportuje 7 % lidí, jednou za měsíc 6 % lidí a méně často 18 % dotázaných).

Halovým sportům se věnuje čtvrtina Čechů alespoň jednou do týdne. Každý den provozuje nějaký halový sport pouze 1 % lidí, každý druhý den 3 %, dvakrát týdně 9 % lidí a jednou týdně sportuje „uvnitř“ 12 % lidí. Jedna pětina respondentů se věnuje halovým sportům méně často než jednou týdně (jednou za 14 dní 5 % lidí, jednou za měsíc 2 % lidí a méně často 13 % dotázaných).

Venkovní sporty se obecně těší větší oblibě než halové sporty. Svědčí o tom i fakt, že venkovním sportům se nikdy nevěnuje třetina respondentů (34 %), když to u halových sportů je toto číslo o 20 procentních bodů vyšší (54 %). Upřednostňování venkovních či halových sportů samozřejmě závisí na počasí a na ročním období.

Z průzkumu vyplývá, že muži jsou větší sportovci než ženy. Významně častěji se muži věnují venkovním sportům (o 10 procent více mužů uvedlo, že se věnuje venkovním sportům alespoň jednou do týdne).
Venkovním sportům se nejčastěji a pravidelně věnují mladí lidé do 29 let (denně nebo každý druhý den).

Nákup sportovního vybavení
Třetina Čechů nejčastěji nakupuje sportovní vybavení ve specializovaných prodejnách se sportovními potřebami. Zde nakupují sportovní vybavení muži (36 %), ženy (32 %) a hlavně lidé, kteří se sportu, ať už venkovnímu nebo halovému, aktivně věnují (42 %).
Zákazníky specializovaných prodejen se sportovním zbožím jsou spíše lidé s vyšším příjmem domácnosti a lidé do 44 let.

Supermarkety a hypermarkety představují druhé nejčastěji navštěvované prodejní místo sportovního vybavení, častěji zde nakupují ženy než muži, ti dávají přednost specializovaným prodejnám.
V tomto typu obchodů nejčastěji sportovní vybavení nakupují lidé s hrubým měsíčním příjmem domácnosti do 15 tis. Kč a lidé ve věku nad 45 let.

Značkové prodejny za účelem nákupu sportovního vybavení nejčastěji navštěvují lidé s vyšším příjmem domácnosti a mladí lidé do 29 let, kteří se aktivně věnují nějakému sportu.

Podle čeho se rozhodujeme při nákupu značky sportovního zboží
Při rozhodování o koupi určité značky sportovního vybavení je nejdůležitější vlastní předchozí zkušenost (56 %). Vlastní předešlá zkušenost se značkou je důležitá zejména pro lidi, kteří se sportu věnují (66 %), pro muže (58 %), ale i pro ženy (54 %). Vlastní předchozí zkušenost je především důležitá pro mladé lidi (68 %) a lidi ve věku 30 – 44 let (61 %).

Slevy nebo různé akce na sportovní vybavení ovlivňují 40 % Čechů. Největší vliv mají na lidi, kteří kupují sportovní zboží, ale sami aktivně nesportují (44 %). Slevy a akce mají příznivý dopad i na ženy (41 %), muže (39 %) a lidi, kteří se sportu sami věnují (38 %).
Na doporučení přátel nebo známých spoléhá 27 % Čechů. Radu známých uznávají především mladí lidé do 29 let věku.
Reklama, podle výpovědi většiny lidí, výběr výrobku ze sportovní sekce obchodu ovlivňuje jen velmi málo.

Výdaje spojené s nákupem sportovního vybavení
Češi preferují nákup, spíše značkové, sportovní obuvi. Celkem 53 % lidí zaplatí více než 1000 Kč za jeden pár sportovní obuvi. Průměrně utratí za jeden pár sportovní obuvi 1200 Kč.
V kategorii sportovního oblečení se častěji kupují neznačkové výrobky. Celkem 45 % Čechů vydá za nákup sportovního oblečení více než 1000 Kč. Více než polovina všech dotázaných uvedla, že sportovní doplňky (batohy, tašky, sluneční brýle…) kupují neznačkové. Celkem 81 % lidí vydá za sportovní doplňky do tisíce korun, průměrně je to 500 Kč.

Používání univerzálního nebo speciálního sportovního vybavení
Polovina Čechů používá na více sportů jedno sportovní vybavení. Zatímco 14 % lidí na každý druh sportu používá speciální vybavení (např. zvlášť na běh, aerobik, tenis, turistiku …).
Na každý druh sportu používají speciální vybavení především mladí lidé do 29 let věku (23 %) a lidé mezi 30 – 45 lety (19 %), dále lidé s nejvyššími příjmy (nad 30 tisíc hrubý měsíční příjem domácnosti).

Nákup potravinových doplňků
Velká většina Čechů (82 %) si nekupuje žádné potravinové doplňky či speciální výživu pro zlepšení své kondice. Tyto doplňky nejčastěji kupují lidé do 44 let, kteří se intenzivně věnují nějakému sportu.

Polovina lidí, kteří někdy kupují potravinové doplňky, si je nejčastěji obstarává v lékárnách. Zde je kupuji jak aktivní sportovci, tak lidé, kteří se sportu příliš nevěnují a chtějí si vylepšit svou kondici. Případně tyto přípravky kupují pro někoho jiného.

Dalšími místy nákupu potravinových doplňků jsou specializované prodejny, kde je kupuje více jak třetina Čechů, v tělocvičně či posilovně tyto doplňky pro zlepšení kondice kupuje 12 % respondentů především z mladší věkové skupin do 29 let.

Pokud máte zájem o detailnější informace, můžeme Vám nabídnout volně prodejnou zprávu, která podrobně rozebírá postoje Čechů ke sportu, znalosti sportovních značek a nákupní chování v této oblasti.