Česká populace podporuje obnovitelné zdroje energie

04. 05. 2011

Obnovitelné zdroje energie jsou bezpečné a dlouhodobě ekonomicky výhodnější než zdroje ostatní, včetně jádra. Potvrdil to dubnový výzkum společnosti Factum Invenio.

Ačkoliv se díky kritické veřejné diskusi k solárním elektrárnám může zdát, že postoj české veřejnosti k obnovitelným zdrojům energie ochladl, dokončený výzkum společnosti Factum Invenio prokázal, že nadále významně převažuje podpora větrných, vodních i solárních elektráren.

„Navzdory mediální pověsti, které se v posledním roce solárním elektrárnám dostává, dopadly obnovitelné zdroje včetně fotovoltaiky pozoruhodně pozitivně,“ říká Jan Herzmann, managing partner společnosti Factum Invenio. „Česká populace podle všeho pozorně zvažuje silné i slabé stránky všech dostupných technologií pro výrobu energie a nenechá se ve svých postojích k zásadním otázkám tak snadno ovlivnit,“ dodává.

Obnovitelné zdroje energie jsou využívány nedostatečně


Pro hypotetický výběr zdroje elektrické energie zůstává rozhodujícím kritériem cena. Téměř 3 z 10 dotázaných (29 %) uvádějí, že jim na typu energie nezáleží a preferují nízkou cenu. Přibližně 37 % populace deklaruje, že by naopak bylo ochotno si za odběr energie z obnovitelných zdrojů připlatit.

Byl/a byste ochoten/ochotna připlatit si za odběr energie z obnovitelných zdrojů?


Jadernou energii vnímá většina české populace spíše negativně (58 %). Je považována za nejnebezpečnější a také nejdražší ze sledovaných energetických zdrojů.

Průměrné hodnocení jednotlivých typů elektráren z hlediska bezpečnosti a nákladnosti


Výzkum se uskutečnil v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus na reprezentativním vzorku populace ČR. Vzorek byl získán kvótním výběrem a zahrnoval 1.031 osob. Sběr dat proběhl v období 15. – 28. dubna 2011.Pro další informace prosím kontaktujte:
Hana Karbulová
Key Account Manager
Utilities & Technologies
Tel.: +420 233 111 013
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz