Česká veřejnost se obává o dodávky plynu

01. 12. 2009
Agentura Factum Invenio realizovala pro Pražský institut bezpečnostních studií šetření zaměřené na otázky energetické bezpečnosti. Dotazování proběhlo 23.10. až 28.10.2009 na reprezentativním vzorku 1060 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem, a 102 reprezentantů českých firem. Jedná se již o 2. vlnu tohoto výzkumu. První vlna proběhla ihned po skončení tzv. „plynové krize“ na počátku letošního roku.

Podrobné výsledky výzkumné zprávy pro Pražský institut bezpečnostních studií budou prezentovány na tiskové konferenci, která se bude konat 8. 12. 2009 v kongresovém centru na adrese Těšnov 5, Praha 1. Pro případné informace se obracejte na vykoukova@factum.cz nebo na telefonní číslo 224805650.

Na základě výsledků výzkumu Pražský institut bezpečnostních studií připravuje návrhy opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR a EU.

Češi si nepřejí zvyšování dodávek plynu a tím i zvyšování závislosti naší země na jeho dodávkách. Ve výzkumu společnosti Factum Invenio to uvedlo celkem 55 % osob (pro zvyšování dovozu bylo jen 22 %) a dokonce 67 % zástupců českých firem. Potvrdily se tak závěry šetření z jara 2009, které ukázaly, že zvyšování dodávek plynu není českou populací ani firmami vnímáno pozitivně.

Má ČR zvyšovat dovoz zemního plynu


Vzhledem k nepříliš vzdálené „plynové krizi“ z počátku roku 2009, kdy byly dodávky plynu z Ruska na několik dní přerušeny, byla zkoumána i důvěra populace ve spolehlivost dodavatelů zemního plynu. Mezi obecnou populací není názor jasný. Zástupci českých firem jsou spíše negativističtí a mají za to, že závazky ohledně dodávek plynu nebudou ze strany Ukrajiny naplněny.
Negativněji je přitom vnímána Ukrajina jakožto tranzitní země. Rusku věří 52 % populace, kdežto u Ukrajiny je to jen 40 %. Představy zástupců firem jsou ještě pochmurnější – Ukrajina dostojí svým závazkům jen podle 26 % z nich

Dostojí Rusko a Ukrajina svým závazkům ohledně dovozu zemního plynu do ČR

Informace o Pražském institutu bezpečnostních studií
Pražský institut bezpečnostních studií se otázce energetické bezpečnosti věnuje dlouhodobě. V roce 2004 zorganizoval mezinárodní konferenci “Energy and Security”, která se zabývala především geopolitickými a geoekonomickými aspekty energetické bezpečnosti. Konference “Energy: Empowering the Individual and the Community - Club of Prague” (2006) se soustředila především na hledání inovativních technologických řešení, které by snížily spotřebu energií a byly by co nejméně škodlivé životnímu prostředí. V letech 2007-2009 PSSI zorganizoval několik kulatých stolů o různých aspektech energetické bezpečnosti. V září 2009 PSSI vydal obsáhlou komparační analýzu Závěrečné zprávy Nezávislé Energetické komise a návrhu Státní energetické koncepce, která obsahovala doporučení ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR. V listopadu 2009 zorganizoval mezinárodní seminář „Clean Coal Smart Grids – Possible Czech Contribution to the EU´s Energy Security“, který se zabýval možným přínosem moderních technologií ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR a EU.