České domácnosti: „Změna DPH ovlivní naši spotřebu.“

19. 10. 2011
Koncem září provedlo Factum Invenio šetření, jak se projeví změna snížené sazby DPH na spotřebitelském chování.

Výzkum odhalil nízkou informovanost české veřejnosti o sazbách DPH, která se o chystané změny příliš nezajímá a má o nich pouze rámcový přehled. Většina lidí však současně předpokládá, že se vyšší sazba u vybraných produktů a služeb promítne do jejich spotřeby. V souladu s tím se téměř třetina obyvatel domnívá, že cena vzroste více, než činí nárůst DPH.


Informovanost veřejnosti o změně snížené sazby DPH

Úvodem byla lidem položena otázka, zda sledují či alespoň vědí o připravovaných změnách snížené sazby DPH:

Víte, že se mají od 1. 1. 2012 měnit sazby DPH?


Situaci ohledně DPH sleduje pouze jedna pětina spotřebitelů. Další tři pětiny o daňové změně vědí, ovšem bez znalosti bližších podrobností. Ukazuje se tedy, že lidé mají o chystaných změnách pouze rámcový přehled.

V rámci různých profesních skupin jsou informovanější podnikatelé (34 % změny sleduje), vysokoškolsky vzdělaní (32 %) a trochu překvapivě také nezaměstnaní (26 %). Nezaměstnaní jsou současně také častěji zastoupeni ve skupině, která o změnách DPH vůbec neví (33 %).

Nicméně, skupinami, jež se o daňové změny zajímají vůbec nejméně, jsou studenti (54 % o změnách neví) a ženy v domácnosti (49 %).


Vliv změny DPH na nákupní chování

Jednou z klíčových otázek je míra, s níž se vyšší DPH promítne do spotřeby:

Ovlivní změna DPH váš nákup?


Dle odhadu lidí se změna nepřímých daní nejvíce projeví u základních potravin, jako jsou maso, pečivo, mléčné výrobky či ovoce a zelenina, kde se většina shoduje, že změna DPH jejich nákupy alespoň částečně ovlivní. Naopak nejméně relevantní jsou z předloženého seznamu specifičtější produkty, které nekupuje celá populace - knihy (39 % „alespoň částečně ovlivní“), doplňky stravy (37 %) a dětské pleny (16 %).


Názory na změnu konečné ceny pro spotřebitele

Očekávání veřejnosti směrem ke konečné spotřebitelské ceně jsou spíše skeptická, jak uvádí následující graf:

Názory na změnu konečné ceny pro spotřebitele


Ve všech sledovaných kategoriích je většina spotřebitelů toho názoru, že na ni bude přeneseno zvýšení DPH v plné míře. Nezanedbatelný je počet těch, kteří se domnívají, že obchodníci zneužijí situace a ceny zvýší více, než bude nárůst DPH.Pro další informace prosím kontaktujte:
Olga Kopecká
Tel.: +420 233 111 022
Fax: +420 233 111 002
gsm: +420 731 403 656
e-mail: kopecka@ppmfactum.cz