České versus zahraniční

18. 09. 2003
Společnost TNS Factum provedla v letech 1997, 2001 a 2003 opakovaný výzkum postojů spotřebitelů ke českým a zahraničním výrobkům (v roce 1997 společně s agenturou Marktest). Dotazování probíhalo jako součást pravidelného omnibusového šetření agentury TNS Factum, v jednotlivých vlnách výzkumu byl dotazován reprezentativní vzorek cca 1000 obyvatel ČR starších 18/15ti let. Stejný výzkum byl společností TNS realizován v roce 2002 i v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku.
V letošní vlně průzkumu byl dotazovaným vedle již dříve použitého bloku otázek předložen rovněž dotazník Semiometrie™, který slouží k analýze psychografických profilů jednotlivých skupin obyvatel.

Preference zahraničního zboží, která se projevovala na počátku 90. let, je minulostí.

Přednost českým výrobkům dává velká většina obyvatel při nákupu potravin (63%) a nápojů (pivo nebo víno 75%, jiné alkoholické nápoje 37%, nealkoholické nápoje 63%).

Zahraniční produkty jsou výrazně preferovány jen u spotřební elektroniky (38%) a částečně u kosmetiky a parfumerie (24%).

U oděvů a drogistického zboží záleží rozhodnutí spotřebitele o tom, zda dát přednost českému či zahraničnímu zboží v největším počtu případů na momentálních potřebách a situaci ( v obou případech 41% odpovědí „jak kdy“).

Lidé dávají českým produktům přednost především ze zvyku a protože nejsou dle jejich názoru o nic horší než cizí.

Oproti minulosti vzrostl podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že české výrobky jsou kvalitnější a o něco silnější je i ochota podporovat české výrobce.

Cenová výhodnost českých výrobků je dnes naopak slabším motivem.