Čeští zaměstnavatelé jsou pro zachování zvýhodnění stravenek

22. 11. 2010
Mezi českými firmami převládá pozitivní názor na používání stravenek. Vyplývá to z výzkumu společnosti Factum Invenio, která na základě využití techniky telefonických rozhovorů (CATI) položila sadu otázek zástupcům firem z celé České republiky. Dotazování proběhlo na vzorku 714 respondentů.

Systém stravenek a jeho hodnocení

Přidělování stravenek zaměstnancům je rozšířeno v převážné většině dotazovaných firem (77 %). Pro firmy je tento druh zaměstnaneckého benefitu výhodný díky existujícímu daňovému zvýhodnění ze strany státu. Svou nepopiratelnou důležitost ale pochopitelně má i pro druhou stranu – dohromady více než 95 % dotázaných souhlasí s tím, že jde o tradiční nástroj pro podporu spokojenosti zaměstnanců.

Stravenky jsou jedním z nejaktivnějších zaměstnaneckých benefitů


Podle zjištění Factum Invenio pokládá 94 % všech dotazovaných současný přístup k politice stravování za spravedlivý, a dokonce 98 % respondentů považuje stávající systém podpory za jednoduchý. Ve zkoumaných firmách se pouze minimum respondentů vyjádřilo vysloveně v neprospěch stravenkového systému, naopak 92 % zaměstnavatelů si přeje, aby byla stávající podpora stravenek zachována. 93 % firem se shoduje v tom, že stát daňovým zvýhodněním stravenek a ostatních benefitů podporuje rozvoj podnikání.

Příznivý postoj ke stravenkám lze sledovat u všech firem bez ohledu na velikost, přesto průzkum ukázal, že stravenky jsou nejatraktivnější pro malé a střední podniky, které si nemohou dovolit závodní jídelnu.

Systém stravenek a jeho hodnocení


Zajímalo nás, jakou reakci by bylo možné očekávat v případě, že by daňové zvýhodnění stravenek bylo zrušeno. Podle názorů dotázaných by pak stravenky byly zachovány pouze ve 33 % případů. 67% firem by stravenky v takovém případě buď zrušilo nebo omezilo.Pro další informace prosím kontaktujte:
Martin Ďurďovič
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
e-mail: durdovic@ppmfactum.cz