CEUM 2004

21. 04. 2004
Společnost TNS Factum, jež se dlouhodobě zabývá problematikou výzkumu energetického trhu i ostatních utilit a monitoruje vývoj na těchto trzích, provedla výzkum trhu nazvaný „Central Europe Utility Market 2004“ (dále CEUM).

První vlna výzkumu byla realizována v ČR již roce 2003, což letos již umožňuje sledovat meziroční změny v názorech obyvatel ČR. Jedná se o výzkum trhu typu business-to-consumer, zaměřený výhradně na maloodběratele – domácnosti.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za 14 jednotlivých krajů:
·využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody
·zdroje dodávek vody
·spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
·spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
·spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
·pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
·názory na vznik multiutilitních společností