CEUM 2005 - Spokojenost obyvatel České republiky s dodavateli a dodávkami energetických zdrojů, s komunálními službami a situace v oblasti třídění odp

09. 08. 2005
Jedná se již o třetí vlnu výzkumu. První vlna výzkumu byla realizována v dubnu 2003 na vzorku 1012 dotázaných, druhá vlna proběhla v březnu 2004 na vzorku 1053 dotázaných a tato, třetí, vlna proběhla v květnu 2005 na vzorku 530 dotázaných. Respondenti jsou vybíráni kvótním způsobem (tedy na základě demografických dat podle pohlaví, věku, vzdělání a regionu). Jedná se o reprezentativní vzorek populace ČR.

Výstupem výzkumu je volně prodejná studie, která mapuje následující témata za celou ČR i za jednotlivé kraje:
·využívání jednotlivých energetických zdrojů pro topení, vaření, svícení a ohřev vody
·zdroje dodávek vody
·spokojenost domácností s dodavateli elektřiny, plynu, tepla a vody
·spokojenost domácností s kvalitou dodávek elektřiny, plynu, tepla a vody
·spokojenost domácností s cenou elektřiny, plynu, tepla a vody
·pověst dodavatelů elektřiny, plynu, tepla a vody
·třídění odpadů
·hodnocení poskytování informací v oblasti třídění odpadů
·hodnocení četnosti svozu tříděných odpadů
·hodnocení počtu nádob na směsný odpad
·spokojenost s komunálními službami