Chování voličů při krajských volbách

11. 12. 2012
O programy stran se voliči začali zajímat až měsíc před volbami. Značná část voličů se rozhodovala na poslední chvíli.

V první polovině měsíce listopadu, bezprostředně po krajských volbách, uskutečnila společnost ppm factum research na území ČR mimo Prahu reprezentativní šetření na vzorku 822 občanů ve věku od 18 let, získaných kvótním výběrem. Záměrem bylo podrobněji posoudit chování voličů a důvody, které vedly k tomu, že účast voličů ve volbách byla nízká. Dotazování proběhlo ve dnech 1 – 13. 11. 2012.

Zájem o krajské volby

Z výsledků šetření vyplývá, že polovina české veřejnosti (50 %) se o strany a jejich programy vůbec nezajímala. Z naprosté většiny jsou to ti, kteří k volbám nakonec nešli.

Během posledního měsíce před krajskými volbami se o sledovanou událost začalo zajímat 20 % všech oprávněných voličů, což představuje 58 % z těch, kteří k volbám nakonec šli a zároveň nebyli dopředu rozhodnutí, koho budou volit. Lze tedy říct, že více než polovina nerozhodnutých voličů se obecně o krajské volby začala zajímat až měsíc před jejich konáním nebo i později.

Krajské volby 2012 - kdy se začali zajímat


Rozhodování zúčastněných voličů

Se zájmem o politiku současně souvisí, kdy se voliči rozhodli dát hlas konkrétní straně. Až v den voleb se rozhodovalo 12 % zúčastněných voličů, posledních 14 dní před volbami dalších 19 % osob. Téměř třetina všech zúčastněných voličů se tak rozhodovala na poslední chvíli.

Krajské volby 2012 - kdy se rozhodli dát hlas straně


Předpoklad, že na poslední chvíli se rozhodovali mnozí voliči KSČM, se ukázal jako správný. Jen dvě třetiny voličů KSČM byly rozhodnuty již více než měsíc před volbami, třetina se rozhodla v kratším horizontu (35 %). Profil rozhodování voličů KSČM byl tak obdobný jako u voličů ostatních „velkých“ parlamentních stran.

Úspěšná regionální uskupení vděčí za dobré volební výsledky, které předvolební průzkumy dostatečně nesignalizovaly, především voličům, kteří se rozhodovali na poslední chvíli, tedy během posledních 14 dnů nebo dokonce až v den voleb.

Důvody neúčasti v krajských volbách

Většina občanů, kteří se nezúčastnili krajských voleb, k volbám nechodí vůbec (52 %). Tato systematická neangažovanost překvapivě není záležitostí nějaké konkrétní skupiny osob (jako např. mladí lidé, vysokoškoláci), ale jde napříč všemi skupinami.

Ostatní nevoliči se dělí přibližně na dvě stejně početné části: pětina absentujících voličů byla rozhodnuta nevolit více než měsíc předem (22 %), čtvrtina se ovšem rozhodla méně než měsíc před volbami (26 %). V této skupině je i 9 % absentujících, kteří o své neúčasti rozhodli v den voleb. V přepočtu to představuje přibližně více než 5 % oprávněných voličů, což vysvětluje, proč většina předvolebních průzkumů volební účast přecenila.

Krajské volby 2012 - kdy se rozhodli nevolit


Hlavním důvodem neúčasti ve volbách je znechucení politikou. U 48 % nevoličů jde o obecné znechucení politikou, 6 % odradily různé konkrétní kauzy, ať již se týkaly levice nebo pravice.

Čtvrtina nevoličů se o politiku nezajímá (24 % - nejčastěji ti, kteří k volbám vůbec nechodí) a 9 % uvádí, že měli na práci důležitější věci.

Krajské volby 2012 - proč se rozhodli nevolit


O politiku se častěji nezajímají mladí lidé, kteří byli také častěji mimo místo bydliště. Jiné demografické zvláštnosti důvodů voleb neregistrujeme. Znechucení politikou je stejné u všech skupin obyvatel.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz