Co přinese zrušení daňové podpory stravenek

26. 02. 2008
Společnost Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus sadu otázek týkajících se zaměstnaneckých benefitů. Šetření proběhlo ve dnech 28.1.-4.2. 2008 na reprezentativním vzorku obyvatel ČR starších 15 let, získaném kvótním výběrem. Respondenti (517 osob) reprezentují občany ČR v zaměstnaneckém poměru.

Benefity
Mezi zaměstnaneckými benefity jsou jednoznačně nejrozšířenější stravenky, či příspěvky na oběd. Od svých zaměstnavatelů je dostává 71 % zaměstnanců. Další poskytované benefity již dostává maximálně třetina zaměstnanců a jsou jimi dovolená nad zákonný rámec 4 týdnů, která je poskytována zaměstnavatelem 32 % zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován 31 % zaměstnanců. V průměru dostávají zaměstnanci tři až čtyři benefity (3,75).

Stravenky
„Celkem dvě pětiny zaměstnanců (41 %), které v současnosti dostávají stravenky, uvádí, že by změnily své stravovací zvyklosti v případě, že by jim zaměstnavatel tento benefit přestal poskytovat“, uvedl Petr Šipula, Project Manager ze společnosti Factum Invenio. Konkrétně by došlo u valné části z nich ke zhoršení způsobu a pravidelnosti ve stravování.

V případě, že by kvůli změně zákona nemohl zaměstnavatel přispívat na stravování stejným způsobem jako doposud, předpokládá více než třetina těchto zaměstnanců (35 %), že jejich zaměstnavatel by případné změny zákona využil k tomu, aby sám ušetřil. Naopak podle čtvrtiny (26 %) těchto zaměstnanců by jim jejich zaměstnavatel stravenky či příspěvky na oběd vynahradil jiným způsobem. Největší část (39%) zaměstnanců nedokáže odhadnout, jak by se jejich zaměstnavatel zachoval.

Jak by se zachoval zaměstnavatel?


Další informace jsou obsažené v podrobné, volně prodejné studii, která se zabývá těmito oblastmi:

Segmentace zaměstnanců v České republice podle míry oddanosti práci a firmě.
Poskytované benefity podle odvětví, loajality zaměstnanců a sociodemografických ukazatelů.
Důležitost benefitů pro zaměstnance podle odvětví, loajality zaměstnanců a sociodemografických ukazatelů.
Stravenky (poskytování stravenek/příspěvků na oběd, reakce zaměstnanců i zaměstnavatelů na případnou změnu v zákoně) podle odvětví, loajality zaměstnanců a sociodemografických ukazatelů.