ČSSD by si mohla vybírat

03. 04. 2013
Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů).

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 21. 3. 2013 - 31. 3. 2013 na reprezentativním vzorku 974 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se v březnu zúčastnilo pouhých 50,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů). Může se jednat o přetrvávající negativní dojmy z prezidentské volby (dopady volební kampaně i dění po volbách) do nálady voličů.

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v březnu pravděpodobně překročilo 6 politických stran. Takové hypotetické složení Poslanecké sněmovny sledujeme již od června 2012.

ČSSD od počátku roku 2013 pozvolna mírně posiluje, aktuálně by získala 26,6 %. Druhé místo by obsadila vládní strana TOP 09 a Starostové se ziskem 15,2 %, což je patrně dlouhodobějším odrazem rozsáhlé kampaně Karla Schwarzenberga v prezidentské volbě a také důsledkem současných problémů ODS, která by získala pouhých 13,7 %. Podpora ODS tak zůstává pod hranicí 15 % a byla by (nevýznamně) menší, než podpora KSČM (14,3 %).

Do PSP ČR by se dostali také SPO Zemanovci se 7,4 % (sjezd této strany neměl na vývoj její podpory žádný vliv) a KDU-ČSL se 7,0 %. Obě tyto strany překračují ve volebním modelu ppm factum pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny nepřetržitě již více než půl roku.

V celkovém součtu by v březnu dle současného volebního modelu „propadlo“ 15,8 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila Strana Zelených (2,7 %) a Strana svobodných občanů (2,0 %). Ostatní strany nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám zvýšily – ČSSD o 4,5 procentního bodu a KSČM o 3,0 procentního bodu, KDU-ČSL o 3 procentní body a SPOZ přibližně o 2,6 procentního bodu. Z vládních stran by si výrazně pohoršila ODS o 6,5 procentních bodu a Věci veřejné o plných 9,3 procentních bodů. TOP 09 a Starostové zaznamenali jen statisticky nevýznamné zhoršení o 1,5 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 4.4.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku ledna ČSSD pravděpodobně získala 68 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 36 mandátů, KSČM 34 mandáty, ODS 33 mandátů, SPOZ 15 a KDU-ČSL 14 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pole možných koalic je velmi široké. ČSSD by mohla vytvořit vládu s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Potenciální levostředová koalice ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL postupně nabírá na síle a blíží se 100 mandátům, v červnu 2012 by byla získala 80 mandátů, v září 87, v prosinci 93 a nyní stejně jako v únoru 97 mandátů. Hypotetická „duhová“ koalice ČSSD – SPOZ – KDU-ČSL – TOP 09 by se 133 mandáty měla pohodlnou ústavní většinu.

Rozdělení mandátů (odhad k 4.4.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz