Daňový bonus odmítá 93% ekonomicky aktivní populace

19. 10. 2011
V průběhu několika posledních dnů uskutečnila agentura Factum Invenio výzkum, který přináší aktuální pohled ekonomicky aktivní veřejnosti na tolik diskutované téma navrhovaných změn v oblasti podpory zaměstnaneckého stravování.

Podpora zaměstnaneckého stravování představuje mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci nejrozšířenější benefit. Je tedy logické, že tento systém má mezi zaměstnanci velké množství zastánců. Více než 9 z 10 (93,1 %) dotázaných se domnívá, že stát by měl zaměstnanecké stravování prostřednictvím daňového zvýhodnění podporovat (graf 1).

Graf 1: Domníváte se, že by stát měl podporovat zaměstnanecké  stravování prostřednictvím daňového zvýhodnění?


Podle návrhu Ministerstva financí by mělo dojít ke zrušení daňového zvýhodnění stravenek a příspěvků na podnikové stravování. Výměnou za zrušení tohoto zvýhodnění by měli zaměstnanci od státu obdržet takzvaný daňový bonus, který by činil 3 000 Kč ročně. Dnes ale dostávají zaměstnanci od zaměstnavatele příspěvek na stravování v průměrné výši 9 000 Kč ročně, a o ten by většina zaměstnanců přišla.

Daňový bonus jako náhradu za podporu zaměstnaneckého stravování proto odmítla drtivá většina (92,9 %) ekonomicky aktivních obyvatel.

Graf 2: Jak vnímáte zrušení daňové podpory stravování  a její nahrazení daňovým bonusem ve výši 3000 Kč ročně?


Nesouhlasný postoj k navrhovaným změnám se ukazuje být ještě výraznější, než podle výsledků výzkumu z roku 2010, kdy daňový bonus odmítalo pouze 65 % ekonomicky aktivní populace. Důvodem může být, že lidé už dnes lépe chápou, co jim připravované zrušení daňové podpory stravování a její nahrazení daňovým bonusem může přinést a naopak vzít.

Výzkum byl proveden metodou telefonického dotazování s podporou počítače (CATI). Vzorek je reprezentativní z hlediska ekonomicky aktivní populace ČR a čítá 522 dotázaných osob. Pro získání vzorku byla aplikována metoda kvótního výběru podle základních socio-demografických charakteristik. Sběr dat proběhl v říjnu tohoto roku.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Miroslav Fous
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
gsm: +420 731 403 641
e-mail: fous@ppmfactum.cz